Hopp til hovedinnhold


Tilbud om koronar angiografi og PCI i Bodø kan gi øket sjanse for overlevelse i Bodøregionen.

Nå har jeg satt meg inn i Helse Nords utredning "Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Er det et likeverdig tilbud i Helse Nord?" Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?, skriver Bjørnar Olaisen, pensjonert professor og dr. med i en kronikk i Avisa Nordland.

Jeg har også fått med meg to viktige nye artikler i Tidsskrift for den norske legeforening: «Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt» av Bjørn Haug og medarbeidere, og «Svekket akuttmedisinsk tilbud i Nord-Norge», som er Torvind Næsheim og medarbeideres artikkel om ambulansehelikoptertjenestene for 2018.

I kortversjon sitter jeg igjen med dette: Nord-Norge har et helsevesen som har maktet å ta utfordringen med å iverksette de nye behandlingsmetodene for akutt hjerteinfarkt.

Les hele kronikken i Avisa Nordland