Hopp til hovedinnhold


Tilbakeviser påstander om flere sekundæroppdrag

Luftambulansetjenenesten viser til at antall sekundærtransporter i Helse Vest i 2013 er lavere enn det var i 2006, i et tilsvar til et oppslag på NRK hvor en luftambulanselege i Helse Vest sa at transportoppdrag svekker akuttberedskapen. 

Bakgrunn: Transportoppdrag i lufta svekker akuttberedskapen
Les også: – Spesielt at noen ikke har helikopterberedskap
«SNLA har over tid drevet politisk påvirkning for flere ambulansehelikoptre i Norge. Det er en rolle de selv har valgt, og den er helt legitim. Argumentasjonen er imidlertid i mange sammenhenger grunn og lite dekkende for helheten, siden den totale akuttmedisinske beredskap sjelden trekkes inn i analysen.
Det er et faktum at SNLA har en selvstendig kommersiell interesse av å presse på for flere ambulansehelikopter i landet. Gjennom sitt heleide datterselskap Norsk Luftambulanse AS er de en kommersiell aktør i markedet, og vil selvfølgelig tjene på at det blir etablert flere helikoptre og helikopterbaser,» skriver Luftambulansetjenesten ANS ved Øyvind Juell.

– Oppsummert er det etter Luftambulansetjenesten ANS sin mening ingen grunn til å krisemaksimere aktivitetsutviklingen i luftambulansetjenesten. Tjenesten har god kapasitet, god beredskap og god tilgjengelighet.

Les hele pressemeldingen hos Luftambulansetjenesten ANS