Hopp til hovedinnhold


Til kamp mot helikopterbase: – Ynkelig fra Avinor

– Skremmende at man i moderne tid har til hensikt å etablere så støyende aktivitet et par hundre meter fra boligfelt Elvebakken boligbyggelag til iFinnmark.
Elvebakken bygdelag tar opp kampen med Avinor i forbindelse med planlagt helikopterbase på Alta lufthavn.
Dette området på Avinors areal er svært tett på boligområder på Elvebakken. Dette har vi påpekt og gjort innsigelser på, skriver bygdelaget, ved leder Kai Ottem, i sin klage.
Lei støy og luftforurensning
De har nå gjort fylkesmannen oppmerksom på sin motstand.
– I løpet av den siste tid har bygdelaget satt støy og luftforurensing fra Alta lufthavn på dagsorden. Alta lufthavn er en del av nærmeste nabolag til bydelen Elvebakken. Vi har på generell basis registrert en sterk økning av aktivitet og trafikk på Alta lufthavn de senere år, skriver bygdelaget.
Her peker man på at en taxibane er etablert enda nærmere beboere ved flyplassen, og at denne brukes hele døgnet med støyende aktivitet.
– Det hører med til fakta at ingen avbøtende tiltak er utført for å komme støyplagen i møte fra Avinors side. Dette er for øvrig historikken på Alta lufthavn helt siden den ble etablert i 1963: Ingen tiltak for å avbøte støy er utført. Det til tross for det fysisk tette naboskapet til bebyggelsen, og en markant økning i trafikk/aktivitet, fastholder Ottem.
Helikopterhangarer skaper sinne
Det er planen om å etablere tre hangarer tett på bebyggelsen, som nå har satt sinnene i kok på Elvebakken.
– Bruken har eskalert. Det er ikke passasjerflyene som er problemet, men helikoptertrafikk, ambulansefly og småfly. Da de flyttet tårnet flyttet de den støyende delen inn i boligfeltet. På grunn av ambulanseflyene er flyplassen åpen, og da brøyter de hele natta langs stripa, det er vedvarende og plager beboerne, sier Ottem.
Les mer om saken hos iFinnmark