Hopp til hovedinnhold


Til innsats for sårbare liv

Pasientsikkerhet er et hett tema i USA, Australia og Europa. Store penger settes av til forskningsprosjekter som skal gjøre livet tryggere for pasienter. I Norge foregår en underrapportering av uønskede hendelser.

Pasientsikkerhet er et hett tema i USA, Australia og Europa. Store penger settes av til forskningsprosjekter som skal gjøre livet tryggere for pasienter. I Norge er forskningsfeltet fortsatt ferskt – men forskere fra Stavanger leder an, skriver Universitetet i Stavanger.

– Norsk helsevesen har frem til de siste par årene hatt et lavt fokus på sikkerhet og risikostyring sammenlignet med andre høyrisikosektorer, sier professor Karina Aase ved institutt for helsefag ved UiS.

Sammen med sine forskerkolleger har hun konkludert med at det foregår en underrapportering av uønskede hendelser ved norske sykehus og at kulturen for sikkerhets- og risikotenkning kan forbedres.

– Pasientsikkerhet er et hett tema. Folk er opptatt av det og pasientene selv er blitt mer bevisste på hvordan de blir behandlet, sier Aase.

Tyngde og timing
For Karina Aase og forskergruppen startet prosessen da Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i 2004 tok kontakt for å inngå et samarbeid om pasientsikkerhet. Fagdirektør Stein Tore Nilsen ved SUS og dekan Marit Boyesen ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiS var tidlig på banen for å legge forholdene til rette.

Professor i risikostyring, Terje Aven ved UiS, og professor dr.med. Eldar Søreide ved SUS var med som fødselshjelpere for det som på kort tid skulle bli et robust forskningsmiljø innenfor pasientsikkerhet .

– Vi hadde tyngden allerede fra starten av, med de fire stipendiatene Karianne Eidesen, Siri Wiig, Espen Olsen og Stephen Sollid, som sammen med veilederne, utgjorde stammen i forskningsprogrammet, sier Aase.

I 2005 hadde UiS, SUS og Laerdal Medical AS dessuten fått opprettet et akuttmedisinsk lærings- og forskningssenter, SAFER, for å heve kompetansen til helsepersonell og studenter gjennom akuttmedisinsk simulering. En viktig byggestein, ifølge Aase. I tillegg har Lærdalsfondet de siste fem årene finansiert flere stipendiater innen pasientsikkerhet og simulering.

Dørene åpnes
Tidligere i år kunne fagmiljøet ved UiS glede seg over at søknaden om penger til forskningsprosjektet Quality and Safety in European Union Hospitals (QUASER) ble innvilget. I prosjektet skal det forskes på hva sykehus i Europa selv kan gjøre for å bli bedre og hvordan myndighetene kan evaluere og sikre at dette skjer.

Les mer om saken på UIS nettsider