Hopp til hovedinnhold
Fra Hammerfest. Illustrasjonsfoto: Øyvind A. Holm


«Tidvis møter vi fortvilte pårørende som lurer på hvorfor det tok så lang tid før vi kom. Vi kan bare beklage og kondolere»

Dette er et rop om hjelp. Vi føler vi står maktesløse ovenfor sparetiltak og vi ønsker med dette synliggjøre overfor befolkning og politikerne i fylket vårt hvordan ambulanseberedskapen planlegges framover.

Hammerfest har vært en foregangs ambulansetjeneste i Finnmarks-sammenheng, skriver Jon Are Aslaksen, og ansatte ved ambulansestasjonen i Hammerfest i et innlegg i iFinnmark.

De skriver videre:

Med ledelsens ønskete endring settes vi 20 år tilbake i tid med denne ordningen, som vi mener strider med AML 4-1:

Slikt arbeidsmiljøet i virksomheten skal være. Fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Men nå kan det være slutt? Klinikken har fått et sparekrav over seg som sier kutt i tjenesten med 6,5 millioner og dagens turnus er sagt opp.

Arbeidsgiver ønsker å lage en billigere ordning hvor en bil plasseres på hjemmevakt store deler av døgnet.

Med det høye kjøregrunnlaget i Hammerfest vet vi at dette går utover pasienten ved akutte tilfeller. Styret i Helse Nord har ett vedtak om at ambulansetjenesten i UNN skal bort ifra hjemmevakt i løpet av 2020. Den nordligste delen av fylket er ikke nevnt og dette mener vi også er diskriminerende overfor Finnmarks befolkning. 

Dessuten står det i Helse Nord sin prosedyre at vi skal kunne bemanne ambulansen i løpet 10 minutter og det blir vanskelig i når makkere ikke bor i samme gate. Vi har fått smaken på tilstedevakt og sett fordelene dette har gjort for oss som kollegium; responstiden til pasienter og dette har vært en befrielse.

Vi har slitt i flere år med å få ledelsen til å høre på oss rundt problemstillinger vi møter på ved hjemmevakt. Det finnes ikke organisert brøyting for oss. Dette må vi gjøre selv ved passivvakt. Vi har skrevet kjøreregning i dem tilfeller vi har brukt egen bil ved møtekjøring for ambulanseoppdrag som avvises, i perioder har vi lite rent tøy slik at vi risikerer å ta med skittent arbeidstøy hjem og blande dette med vårt private og ungenes tøy.

Dessuten er det en stor belastning at hele huset vekkes ved utrykning kveld og natt. Ja hele huset er jo på vår jobb. Ungene står i vindu når vi rykker ut og ligger mange ganger og venter til vi kommer hjem og lurer på om det har gått bra. 

Det hender også vi må kjøre forbi pasienten for å hente makker ved hjemmevakt. Er det riktig at vi i ambulansetjenesten skal disponere vår bolig og privatbil til beredskapsvakten fordi det er billig? Hvorfor er akuttberedskap så viktig, og hvorfor mener vi tilbudet blir dårligere? 

Jo vi vet at i akutte tilfeller står det om tid. Hjemmevakt forlenger tiden fra vi får melding til vi er hos pasienten. For hvert minutt som går ved hjertestans reduseres overlevelsen med 10 prosent. Ved hjerneslag er tiden fra symptomene begynner, til endelig behandling etter CT-bilde på sykehus helt avgjørende. 20 minutter ekstra her kan være fatalt for den enkelte.

Vi snakker altså om en tidligere funksjonsfrisk person som får blodpropp i hjernen og som kommer til rett tid og riktig behandling for om den personen kan komme tilbake i helt normalt liv eller med lammelser, tap av språk og så videre. 

Vi er opptatt av å ha den beste ambulansetjenesten og ikke hva som er «godt nok». Vi kan ikke måle et menneske i kroner og øre mens vi gambler med beredskap.

Turnusen ble sagt opp i juli og fagforeningene har jobbet med ledelsen om mulige løsninger uten å komme noen vei. Følgende utav det er at mulig løsning nå er å si opp 4 ambulansearbeidere ved stasjonen i Hammerfest. Dette er en helt umulig situasjon for oss.