Hopp til hovedinnhold


Tidstyver i helseforetakene - stjeler liv og helse fra slagpasienter

– Ambulansetjenesten må slippe å bryte to gylne akuttmedisinske prinsipper, sier Cristian G. Lund, overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet.

Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 2 2017  Ønsker du å abonnere? Sjekk her
Les også: Vil innføre trombektomi som standard behandling for hjerneslagpasienter
– Ambulansepersonell må slippe transportere pasienter i feil retning fra «best» til «nestbest», og å frakte pasienter i akuttfasen frem og tilbake mellom sykehus fordi oppgavefordelingen er dysorganisert, sier Christian G. Lund til Ambulanseforum.
– Hvert sekund teller, sa David Russell, professor i nevrologi på den 6. nasjonale konferanse om hjerneslag. Derfor er det viktig at man kan symptomene og vet hvor viktig det er med tid.
Gjelder dette også i ambulansetjenesten?

Fra best til nestbest

«Hvert sekund teller.» Samtidig tvinges ambulansetjenesten til å kjøre til sykehus lengre unna med mindre avansert behandling, mens de vet at det potensielt dør millioner av hjerneceller hos pasienten:
Stjørdal ambulansestasjon ligger rett ved kommunegrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Herfra er det ti minutter kortere kjørevei til St. Olavs Hospital i Sør-Trøndelag enn det er til Levanger sykehus i eget fylke. Tilsvarende 20 millioner hjerneceller.
Ambulansepersonellet har ordre om å kjøre pasienter med symptomer på hjerneslag i sitt område til Levanger sykehus. På Levanger tilbys kun trombolysebehandling, ikke trombektomi.
Ved store hjerneslag blir pasientene altså fraktet vekk fra det beste tilbudet.
– Når hjernen svikter, hvorfor skal vi akseptere det nestbeste? spurte Cristian G. Lund på hjerneslagkonferansen. – Hvordan skal vi gi pasienten tilgang til den beste behandlingen? Da må vi ha MR og trombektomi. Sykehus-modellene vi lager i dag må implementere framtiden.
Les også i Dagens Medisin: – Overordnet styring er viktig Leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt,  mener det blir viktig å lage en god plan for prehospital triagering.

Hjerneslagsymptomer får kode 2

«Hvert sekund teller.» Medisinsk nødmeldetjeneste i Oslo, Akershus og Østfold får inn svært mange nødsamtaler hvor det kan dreie seg om hjerneslag.
Norsk medisinsk indeks, spørreverktøyet operatørene bruker på AMK, er såpass uspesifikt at meldingen ut til ambulansen ofte lyder: «Noe cerebralt. Kode 2.» Altså en hastetur, ikke en akutt. Selv om alle vet at om det faktisk dreier seg om et hjerneslag så bør det kjøres akutt.
Mer i Dagens Medisin: – Jeg synes det har gått skandaløst langsomt – Den første revolusjonen i slagbehandling var trombolyse. Trombektomi er den andre revolusjonen, sier professor og overlege Lars Thomassen.

Hjerneslagpasienter overføres innad i helseforetaket

«Hvert sekund teller.» Ambulansetjenesten i Oslo kjører pasienter med hjerneslagsymptomer til Ullevål.
Viser CT-scanningen at pasienten har en stor propp bærer det videre i en ny ambulanse til Rikshospitalet for trombektomi. Denne overføringen koster tid – og fryktelig mye hjerne.
– Uten rask og riktig behandling vet vi at disse pasientene får redusert livskvalitet, sier Erik Westnes, paramedic i Oslo. – Jo lenger tid man bruker for å behandle et cerebralt insult, jo verre er samfunnskostnadene. Vi hater å ikke kunne tilby pasienten den beste tilgjengelige behandlingen.
Han argumenterer for at mer aggressiv og kostbar behandling i starten gir bedre livskvalitet og funksjon. Det er derfor god samfunnsøkonomi.
– Masse prehospitale ressurser sløses på dette, og for pasienten er det prognostisk sett meget uheldig å bli fraktet rundt i en akuttfase. Siktemålet må være å gi et bedre og likere helsetilbud, med akutt diagnostikk og behandling som er reelt fungerende 24/7, avslutter Christian Lund.

Hva er trombektomi?

Hva er trombektomi?

  • Trombektomi er å «fiske ut» blodpropper. Man har gått fra lasso, til spiral til noe lignende stenter som brukes ved PCI ved akutt hjerteinfarkt.
  • I Norge utføres trombektomi ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Rikshospitalet i Oslo.
  • I 2015 var det under 200 med alvorlig hjerneslag som fikk trombektomi, mens 1000 kunne hatt nytte av dette.
  • I The New England Journal of Medicine i februar 2015 ble det publisert to studier som viser at trombektomi kan gi hjerneslagpasienter bedre funksjonsnivå enn trombolytisk behandling alene, og at det derfor vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Referanse:
Campbell BC, Mitchell PJ, Kleinig TJ et al. Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imaging selection. N Engl J Med 2015. E-publisert 11.2. Dagens Medisin av Lisbeth Nilsen: – Flere må få tilbud om trombektomi ved hjerneslag, 08.08.16.