Hopp til hovedinnhold
Ullevål sykehus. Foto: Wikimedia commons.


Tida renner ut for Ullevål

Nye rapporter viser at byggingen av Oslos nye sykehus vil sprekke med milliarder.

Det sier Legeforeningens Erik Høiskar til Klassekampen, og frykter at styret gir klarsignal.

Til tross for advarsler om milliardsprekk og mangel på plass, ligger det an til at sykehusprosjektet i Oslo får et nytt klarsignal denne uka.

På tirsdag holder Oslo universitetssykehus (OUS) styremøte, hvor de skal vedta om de nye gigantsykehusene skal gå inn i forprosjektfase 1. november.

I sommer forsøkte tillitsvalgte for mer enn 20.000 sykehusansatte å be om prosjektpause. Også Oslo kommune har vært skeptisk til planene. Kommunens plan- og bygningsetat har foreløpig ikke villet anbefale byggene.

For liten plass

Nå sier Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet at nye rapporter om blant annet akuttmedisinsk beredskap og psykisk helsevern demonstrerer behovet for prosjektstans ytterligere.

De mener rapportene viser at tilleggsbestillinger til prosjektet medfører behov for økt areal og ekstra investeringer i milliardklassen, uten at det er tatt hensyn til.

– Vår bekymring er først og fremst knyttet til kapasitet. At man ikke løser behovet for pasientene, sier Erik Høiskar, som er overlege og varaforetakstillitsvalgt i Legeforeningen i OUS.

Han har tidligere advart mot at uavklarte forhold tilsier at prosjektet bør settes på vent, seinest i Klassekampen 16. juni.

Den gang påpekte han at tilleggsbestillinger som helseforetaket Helse Sør-Øst ba om i 2019, ikke var gjennomført.

Spørsmålene og bestillingene fra Helse Sør-Øst har nå blitt gjennomført. Men styret i OUS tar ikke hensyn til at funnene endrer hele prosjektet, mener Høiskar.

– Det er kapasitetsmangel. Da mener jeg kapasitet som i areal og antall senger, noe som òg har en økonomisk konsekvens. Rapportene peker på økt krav til areal, og det er det ikke plass til, sier han.

Frykter man låser seg

Tilleggsbestillingene kom da det ble avdekket flere svakheter i konseptfasen av sykehusprosjektet.

Det ble bestemt at man skal øke pasientopptaket for lokalsykehuset på Gaustad, flytte høyisolatet for smittede pasienter og trykktanken fra Ullevål til Gaustad i fase en av prosjektet og at spesialhelsetjenesten for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Groruddalen skal overføres fra Ahus i Viken til Aker i Oslo.

Høiskar mener OUS ikke har beskrevet eller regnet på de ulike kostnadene som rapportene avdekker. Dermed har ikke styret et grunnlag for å kunne fastsette de økonomiske rammene for prosjektet.

Les hele saken hos Klassekampen.