Hopp til hovedinnhold


Ti på topp - fagstoff

Følger du med faglig? Her er sakene vi har lagt ut på fagstoff som ble mest lest i år.

Følger du med faglig? Her er sakene vi har lagt ut på fagstoff som ble mest lest i år.

Lenke til fagstoff

Les også: De mest leste sakene i 2010

Det er ikke nye retningslinjer for resuscitering eller nasjonale retningslinjer for hjerneslag som topper besøkslista vår, men det er mange veier til Rom! Rundt 50 medieklipp om forskning og fagstoff er lagt ut på fagstoffsiden vår i år. Men det er like gjerne artikler fra andre år som blir lest.

7. Menneskelige faktorer i team

Det heter at det er menneskelig å feile. I luftfarten viser undersøkelser at man gjør tre-fire feil i timen. Derfor har alle flyselskaper en rekke sjekklister, barrierer og organisatoriske grep som gjør at sikkerheten ivaretas.

8. Høye MRSA-funn hos ambulansepersonell

En studie viste 20 ganger høyere forekomst av MRSA hos ambulansepersonell enn i resten av befolkningen.

9. Spesialhjelm for diagnostisering av hjerneslag

Om cirka fem år skal en hjerneslagshjelm i ambulansene korte ned tiden fram til behandling av denne pasientgruppen. I dag får bara et par prosent av dem som rammes av slag i form av en blodpropp i hjernen hjelp i tide.

10. Flere kan overleve hjerteinfarkt

AMK-operatører har vanskeligere for å bedømme kvinners brystsmerter enn menns. Med et databasert beslutningssystem ville flere fått rett hjelp. En studie fra Högskolan Väst viste at på innsamlet informasjon om drøyt 500 pasienter i Gøteborg prioriterte operatørene 15 pasienter for lavt, hvorav ni døde, mens dataprogrammet bara gjorde åtte feil, og disse tilfellene var mindre alvorlige.

Quis er også populært, og vi lover flere slike i 2011.