Hopp til hovedinnhold


Telemedisinsk sårsjekk kan gi færre amputasjoner

Danske Digital Sundhed søker noen millioner til et nasjonalt program for å spre telemedisinsk sårvurdering. Hjemmesykepleiere skal fotografere for legen - i et forsøk på å minske antall sårkomplikasjoner.

Danske Digital Sundhed søker 9,1 millioner til et nasjonalt program for å spre telemedisinsk sårvurdering. Hjemmesykepleiere skal fotografere for legen - i et forsøk på å minske antall sårkomplikasjoner.

Forventningen er at mange av de 600 årlige amputasjonene blant de 6000 danske diabetespasientene med fotsår helt kan unngås, hvis pasienten følges opp telemedisinsk og inngår i en koordinert behandlingsinnsats.

Tidlig innsats, koordinert overvåkning
Mange unødvendige innleggelser og amputasjoner på grunn av sårkomplikasjoner kan unngås med tidlig innsats og koordinert overvåkning, er budskapet i Digital Sundhed og MedCom’s søknad til et fond for arbeidskraftbesparende teknologi.

Digital Sundhed er en offentlig organisasjon som består av medarbeidere fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Inngrep i tide 
Pengene skal gå til det telemedisinske demonstrasjonsprosjektet ”National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering”. Prosjektet er med i en finalerunde, og er en av 43 søknader til fondets donasjoner.

Telemedisin i sårbehandlingen skal gi legen en billig og fleksibel mulighet for løpende oppfølging av sårpasienter, og inngripen før det er for sent, skriver Digital Sundhed på sin hjemmeside.

Undersøkelsen av de telemedisinske mulighetene skal hjelpe leger til å overvåke for eksempel eldre diabetespasienters sår på føttene. 
Et legebesøk kan ta det meste av dagen, så i stedet kan en hjemmesykepleier fotografere såret og lagre opplysninger i en onlinebasert journal. Deretter kan legen med det samme vurdere såret og eventuelt anbefale et besøk i sårambulatoriet. 

Kan bli spart for hundrevis av amputasjoner 
Hvis fondet velger å donere penger til Digital Sundhed og MedCom skal prosjektet utprøves i to regioner og åtte kommuner, før det eventuelt realiseres nasjonalt.