Hopp til hovedinnhold


Telemark leder an med akuttsatsning

Sykehuset Telemark følger Ahus sine fotspor, og vil i løpet av neste halvår ansette fire nye leger i akuttmottaket i Skien, melder NRK Telemark.
Akuttmottakene rundt om i landet har fått kritikk for å ha lange ventetider og kun uerfarne turnusleger tilgjengelig i mottaket. Sykehuset Telemark er blant de som har fått motbør, men nå lover sykehuset en solid satsning. Sykehuset er nå blant de første som ansetter egne legespesialister for å ruste opp akuttmottaket.
– Dette er veldig spennende, sier Jan Berg.
Han er leder for seksjon akuttmottak og intensiv i Skien, og har vært aktiv i opprustningen av akuttmottaket. Han sier at prosjektet er representert fra både lege- og sykepleietjenesten, og har en ambisjon om å ansette fire leger i akuttmottaket i første halvår av 2014.
Berg mener satsningen betyr mye for Sykehuset Telemark, fordi det vil styrke kompetansen under pasientens første møte med sykehuset.
– Det er viktig at pasienten får møte den rette kompetansen når de kommer til sykehuset, sier han.

Gjør som Akershus Universitetssykehus

For snart ett år siden ble det klart at Ahus skulle ansette legespesialister i akuttmottaket for å gi tilgang på spesialisert akuttmedisinsk kompentanse hele døgnet. Nå følger Sykehuset Telemark etter, som det første lokalsykehuset i landet.

Færre bekymringsmeldinger og klager

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, sier at de som tilsynsmyndighet mottok mange klager på pasientbehandling før Ahus valgte å styrke akuttmottaket. Det er snart ett år siden akuttmottaket valgte å ansette flere leger på Ahus, og det er foreløpig for tidlig å gi konkrete tall på resultatene. Likevel forteller Schou at det har skjedd en betraktelig endring, og at pasientsikkerheten er betydelig bedre.
Schou forteller at det ikke har kommet inn klager til fylkeslegen om akuttmottaket de siste ni månedene, og han mener bestemt at det er et resultat av satsningen med flere leger ansatt i akuttseksjonen.
Les mer om saken hos NRK Telemark