Hopp til hovedinnhold


Teknologi for økt pasientsikkerhet bør med i smittevernplanene

Implementering av teknologi som kan redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner, er i de regionale smittevernplanene ikke nevnt som et mulig tiltak, står det i et innlegg i Dagens Medisin.
Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er den vanligste uønskede hendelsen i pasientbehandlingen.
Estimater viser at i Norge dør årlig inntil 1600 personer som en direkte og indirekte årsak av HAI. Dette er tilknyttet store helse- og samfunnsøkonomiske kostnader og personlig tragedie.
Direktekostnadene ved HAI ligger på to–tre milliarder kroner årlig, mens de indirekte kostnadene kan være fra fem til ti ganger så høye
I all helseutdanning bør kunnskap om smittevern, hygiene og håndvask stå sentralt. Riktig håndvask, den mest basale av alle hygieniske prinsipper, etterleves i 30–50 prosent av påkrevde tilfeller.
En nylig publisert oversiktsartikkel (3) fra Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at strukturelle grep i planleggingen av alt helsearbeid – tilpasset sykehusarkitektur og anerkjennelse av menneskelig atferd som en grunnleggende utfordring – blir vektlagt som avgjørende for å lykkes med å forbedre håndhygiene.
ConceptoMed har utviklet en ny sprøyte som kan halvere smitteoverføring til pasient ved opptrekk og injeksjon. Som resultat av håndtering av sprøyte, hetteglass, kanyle etc., viser egne studier og internasjonal forskning at mellom seks og fjorten prosent av injeksjoner foretatt med sprøyte kan være kontaminert.
Med et anslått årsforbruk på 30 millioner hypodermiske sprøyter i Norge tilsvarer dette at mellom to og fire millioner injeksjoner kan være smittebærende etter opptrekk og injeksjon.
Les hele innlegget hos Dagens Medisin