Hopp til hovedinnhold


Tekniske problemer ved AMK-sentralen i Oslo og Akershus

113-oppringer fra Oslo tirsdag har endt opp helt andre steder i landet, og det har vært problemer med å sende meldinger til ambulansene fra AMK, ifølge Osloby.
Tirsdag har det vært problemer ved AMK-sentralen i Oslo og Akershus. I formiddag merket man at systemene ved sentralen var ustabile.
Ifølge Terje Strand, leder for prehospitalt senter ved Oslo Universitetssykehus, fikk man problemer med å motta telefonsamtaler til sentralen. Det skal også ha vært problemer med å kalle opp enheter over nødnettet.
Som om ikke det var nok, ble sentralen rammet av et tredje problem: Nødanrop fra Oslo og Akershus ble sendt til sentraler andre steder i landet.
Denne feilen lå trolig hos Telenor, ifølge Strand. Han sier at telefoner som har havnet ved feil sentral trolig har blitt satt over til Oslo og Akershus.
Telenor bekrefter at det er hos dem problemet lå.
- Det ble gjort et arbeid på en basestasjon i nærheten av Ullevål, som medførte en konfigurasjonsfeil. Mobilabonnementer hos Telenor har derfor risikert å bli sendt til andre tilfeldige 113-sentraler, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Melgård i Telenor.
Han sier at problemet kun gjaldt oppringninger fra nærområdet til denne basestasjonen, og opplyser til Osloby at problemet ble løst like etter klokken 18.

Bruker nødløsninger

Dersom AMK-sentralen skal kontakte en ambulanse, gjør de det ved å sende et signal til nødnett-terminalen i ambulansen. Dermed trenger ikke personellet å lytte på kanalen etter beskjeder.
Men tirsdag formiddag oppdaget man at oppkallene ikke fungerte. Løsningen ble at ambulansepersonellet måtte ha på høyttaleren og lytte til kanalen. Alle ambulansene har også mobiltelefoner tilgjengelig, forteller Strand. Foreløpig vet man ikke hva som er årsaken til problemene med oppkall av ambulanser, men de skal ikke lenger være gjeldende.
Les mer om saken hos Osloby