Hopp til hovedinnhold


Teamet skal være spydspissen i kampen mot overdosedødsfallene i Bergen

Seks måneder etter de første ble ansatt, er nødvendige avtaler fortsatt ikke på plass. Kommunens overdoseteam blir ikke varslet om overdoser eller spesielt utsatte personer, ifølge Bergens Tidende.

«Det er med stor frustrasjon og uforståelig at det ikke foreligger en eneste formell avtale med potensielle samarbeidspartnere nå som teamet er i drift.» Det skrev seks ansatte i en bekymringsmelding en knapp uke etter den offisielle åpningen av kommunens nye overdoseteam 23. februar.
Noen av dem hadde da jobbet i teamet siden november. I brevet uttrykte de ansatte frustrasjon over lite relevante arbeidsoppgaver og uavklarte spørsmål rundt personvern og taushetsplikt.
Nå har det gått ytterligere to måneder og skriftlige avtaler er fortsatt ikke på plass.
Byråd Erlend Horn (V) lanserte i fjor overdoseteamet som en del av kommunens nye rusplan.
Teamet skulle jobbe med oppfølging av personer som har overlevd overdoser tidligere, og drive oppsøkende arbeid spesielt rettet mot overdoseutsatte i rusmiljøet. Ti og et halvt årsverk og syv millioner kroner var satt av til drift av teamet.
– Vi kommer til å være avhengige av et godt samarbeid med andre etater, som for eksempel fengselet og legevakten, slik at vi får tips om situasjoner der vi bør være påpasselige, sa teamleder Veronika Skogvold til BA i februar.
Men temaet blir fortsatt ikke varslet når det har vært en overdose, selv ikke når det skjer der de selv har kontorer – Strax-huset. Og heller ikke når utsatte personer løslates fra fengsel eller skrives ut fra avrusning.

Kritiske tidspunkt

Samarbeidspartnere de ansatte henviste til i sin bekymringsmelding er blant annet Akuttposten, AMK, Bergensklinikken, fengslene og Bergen legevakt.
Grunnen til at dette samarbeidet er så viktig, er at svært mange av overdosene skjer i tidspunktet etter løslatelse fra fengsel, og utskriving fra helse- og avrusingsinstitusjoner. Og de fleste dør hjemme hos seg selv.
BT har vært i kontakt med Helse Bergen, Bergen legevakt og Bergen fengsel, og alle bekrefter at det foreløpig ikke foreligger skriftlige avtaler om for eksempel varsling ved utskriving eller løslatelse av personer i faresonen. Teamet varsles heller ikke om utrykninger til overdoser.
Bergen fengsel-leder Harald Åsaune sier det har vært et møte for å drøfte mulige samarbeidsformer, men at ikke noe er formalisert eller praktisert ennå.

Avtale på gang

Leder for Akuttmedisinsk avdeling, Øyvind Østerås, opplyser at det ved AMK-alarm ved overdose går ut lege/ambulansealarm som involverer varsling av Bergen legevakt. De varsler ikke overdoseteamet. Fungerende legevaktsjef, Tor Grimstad, sier legevakten kjenner godt til overdoseteamet, men at formalisering av et eventuelt samarbeid er lagt på is på grunn av mye arbeid med omorganiseringen av legevakten.

Er på nødnett i Trondheim

Juridiske spørsmål omkring taushetsplikt og personvern gjør at slike samarbeidsavtaler kan være krevende, men Trondheim kommune har gjort det på sin måte: Deres helse- og overdoseteam varsles om utrykning til overdoser via nødnettet.
– På denne måten kan vi komme raskt til og bistå spesialisthelsetjenesten med å vurdere rett avleveringsadresse, og vi kan bistå disse personene etter en overlevd overdose. Samarbeidet med AMK-sentralen er kjempeviktig for oss, sier fagleder John Petter Jamt i Trondheim kommunes helse- og overdoseteam.

– Trist

Ifølge ansatte i teamet i Bergen, fører de manglende avtalene til at de ikke får hjulpet de personene de var ansatt til å hjelpe, på en god nok måte. Ingen av de ansatte BT har vært i kontakt med vil la seg intervjue under fullt navn, men de beskriver en arbeidssituasjon full av frustrasjon over få relevante arbeidsoppgaver.
– Det er så trist når vi vet hvor mange som tar overdose der ute, sier en.
Mer enn en gang i døgnet rykker ambulansene i Bergen ut til overdoser. I 2016 endte 31 av overdosene med døden.
Les mer om saken hos Bergens Tidende