Hopp til hovedinnhold
Nødnett helse. Foto: Wikimedia Commons


TC Connect AS har inngått rammeavtale med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

HDO har valgt TC Connect AS som leverandør av løsning for utalarmering av akutte vakttjenester i helsetjenesten via nødnett.

– Vi er stolte over å ha fått på plass en avtale med HDO, og gleder oss til samarbeidet de neste årene, sier Harald Bergby, administrerende direktør i TC Connect AS i en nyhetsmelding.

Avtalen er en rammeavtale med HDO, som vil gjelde for to år med rett til forlengelse i 1+1 år. Avtalen omhandler løsning for direkte utalarmering av akutte vakttjenester via Nødnettet som eies og forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap.

Det er estimert at avtalens verdi vil være på 25-30 millioner norske kroner.

Effektive løsninger for nødnettbrukere

IHM Multi Alert-løsningen som inngår i kontrakten er levert av IHMP P/S, som har utviklet og tilpasset løsningen. IHM har i mer enn 35 år vært representert med løsninger i det norske markedet.

– Avtalen som er inngått med HDO er svært viktig for oss og passer godt inn i vår strategi med å være ledende innen kontrollromsløsninger og utstyr til bruk i nødnett.

Omfatter også andre enheter

I tillegg til HDO selv har alle organisatoriske enheter der HDO har helt eller delvis driftsansvar, rett til å gjøre avrop på rammeavtalen. Ved rammeavtalens inngåelse er dette:

  • Helse Sør-Øst RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheterHelse Midt-Norge RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Helse Vest RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Helse Nord RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Luftambulansetjenesten ANS
  • Primærhelsetjenesten, dvs. norske kommuner, fastleger/legekontor, EMS kommunikasjonssentraler og hjemmetjenesten