Hopp til hovedinnhold
Tunnelulykke i Stavanger. Foto: Live Oftedahl


Taushetsplikt satt på prøve; hva kan vi si om pasienten?

Det finnes knapt noen andre personellgrupper som må vurdere så ofte og med så kort tidsfrist om det er riktig å dele sensitiv pasientinformasjon med andre enn personell som jobber i AMK, ambulanse- eller redningstjeneste.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2013. Av Anne Cathrine Braarud, avdelingsoverlege, PhD, ambulanseavdelingen, prehospitalt senter, Oslo universitetssykehus - Ullevål.

Min påstand er at det er dette personellet som hyppigst kommer opp i en situasjon der man må vurdere om man har en meldeplikt eller opplysningsplikt – eller rett til politiet eller barnevernet, mattilsynet, den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller tilsynsmyndigheten for å nevne de vanligste.

På AmbulanseForum 2013 vil jeg ta opp noen viktige problemstillinger som belyser dilemma knyttet til taushetsplikten.

Anne Cathrine Braarud, overlege på Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.

Oppdatere retningslinjer

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.