Hopp til hovedinnhold


Tar smerteovervåkingen ett skritt videre

To Kongsberg-leger har utviklet en ny skår for overvåking av opererte pasienter, som også tar hensyn til bivirkninger av behandlingen. Nylig presenterte de det foreløpige resultatet under en internasjonal anestesikongress i USA, melder Dagens Medisin.
Kongsberg-anestesiologene Vladimir Kuklin og Erlend J. Skraastad har utviklet en skår som ikke bare måler smerte etter en operasjon, men som også tar hensyn til bivirkninger og annet ubehag.
Kuklin forteller at de har valgt å kalle den nye skåren for Kongsberg satisfaction score (KSS).
For hver bivirkning eller ubehag – blant annet kvalme, oppkast, respirasjonsdepresjon, blodtrykksfall, nedsatt bevissthet, obstipasjon eller urinretensjon – trekkes et visst antall poeng fra. Kommer pasienten ned på 15 poeng, må anestesilege kontaktes umiddelbart.
Under årets møte i International Anesthesia Research Society, som ble avholdt i San Diego i California i mai, presenterte Kuklin  konkretiseringen av ideen, som han startet å arbeide med for noen år siden under sitt doktorgradsarbeid i Tromsø.
– Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger på forslaget, som vi nå håper å videreutvikle gjennom en multisenterstudie, sier Vladimir Kuklin til Dagens Medisin.
«Dette skulle vi ha tenkt på før»
Erlend J. Skraastad legger til at forslaget ble mottatt på en tilsvarende måte under anestesilegenes høstmøte i Tromsø i fjor.
– Dette skulle vi ha tenkt på før, var blant reaksjonene vi fikk da, forteller han.
– De fleste fagdisipliner har jo egne skåringssystemer. Hvorfor har ikke anestesilegene hatt det?
– Vi har to slike systemer fra før, ett for smerte og et annet for bevissthet, men vi har manglet ett som tar hensyn til både virkninger og bivirkninger av smertelindringen.
Han forteller at dagens smerteskår bare tar hensyn til smerte, og at den ikke fanger opp bivirkninger og ubehag.
Les mer om saken hos Dagens Medisin