Hopp til hovedinnhold
Ambulanse på skift i Drammen. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Tar responstid for ambulanse opp i Stortinget: - Fullstendig uakseptabelt

– Det er fullstendig uakseptabelt at helsedirektoratet nå vil svekke kravet om responstid for ambulanse i landet.

Det sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding, ifølge Folkebladet.

– Dagens krav om responstid i hver kommune kan sikre likeverdig ambulansetjeneste i hele landet men om regjeringen velsigner en svekkelse av kravet aksepterer man en systematisk forskjellsbehandling, sier han videre.

Helsedirektoratet meldte sist uke at man ikke lenger skal sjekke om det nasjonale tidskravet for ambulanser innfris innen hver kommune.

I stedet skal det måles om det nasjonale responstidskravet innfris for befolkningen i hvert helseforetak. I tillegg foreslår Helsedirektoratet at tiden det tar fra 113 kontaktes til ambulanser er på stedet ikke lenger skal oppgis som et gjennomsnitt (Red.anm.: 90 persentil er korrekt, ikke gjennomsnitt), men som en median responstid.

– Det betyr at bare mange nok at ambulanseoppdragene på de største stedene, som Tromsø innfris, så blir snittet bra. Det betyr at en likeverdig ambulansetjeneste i hele landet undergraves, det er uakseptabelt, sier Prestbakmo videre.

Tar saken til Stortinget

Sp vil ta saken opp i Stortinget. 

Sps stortingsrepresentant Kjersti Toppe har stilt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om han støtter Helsedirektoratets nye målemetode for responstidsmålet i ambulansetjenesten, og om han erkjenner at endringen innebærer at helsemyndighetene senker kravene til ambulanseberedskap.

– De siste årene har helseministeren kommet med flere signaler om at regjeringen er på vei bort fra responstidsmålet for ambulansetjenesten. Nyheten fra Helsedirektoratet bekrefter denne mistanken. Dette er særlig bekymringsfullt når det i flere deler av landet planlegges økonomisk motiverte kutt i ambulansetilbudet. Endringen i Helsedirektoratets ambulansestatistikk kan oppfattes som et grønt lys til helseforetakene for å gjennomføre slike kutt, og det betyr at vi mister kunnskapen om hvilke konsekvenser disse kuttene får for helseberedskapen i distriktene. Nedbygging av ambulanseberedskap i distriktene får da enda et verktøy fra direktorat og regjering som vil ramme folk, avslutter Prestbakmo.