Hopp til hovedinnhold


Tar i bruk nødnettet i Hålogaland

Onsdag klokka 12.00 tar Midtre Hålogaland Politidistrikt i bruk det nye nødsambandet "Nødnett", melder Vesterålen Online.
Nødnett-infrastrukturen består av en rekke basestasjoner med radioantenner, overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. Basestasjonene er utplassert på tak, vegger eller i frittstående master. I Midtre Hålogaland politidistrikt er det ca 90 basestasjoner, mens det på landsbasis vil være om lag 2100 basestasjoner når Nødnett er ferdig utbygd.
Les mer om saken hos Vesterålen Online