Hopp til hovedinnhold


Tar det store spranget om ett år

Om ett år tar halve helse-norge i bruk felles pasientjournal basert på dips. Dermed skal det bli slutt på å flytte dokumenter med drosje og faks, skriver Computerworld.
Felles pasientjournal er nødvendig for at Oslo Universitetssykehus, OUS, skal jobbe effektivt. Det er ikke tilfredsstillende å sende data om pasienten på faks eller i en drosje mellom sykehusene som inngår i OUS.
Mens det har vært lovmessige hindringer i å utveksle data mellom to sykehus som er selvstendige helseforetak, er det bare praktiske hindringer for å utveksle data innen Oslo universitetssykehus.
- Grovt sett er Oslo Universitetssykehus det største sykehuset i Nord-Europa, sier Einar Hysing, medisinsk direktør og klinisk prosjektleder for elektronisk pasientjournal ved OUS.
20. oktober 2014 skal Aker Sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus ta i bruk en felles pasientjournal basert på det norske systemet Dips. Da har planleggingen og utviklingen pågått siden mai 2011.
Infoboks:

Ett døgn ved OUS

Det er meget travelt ved OUS. I løpet av et døgn:

 • Behandles: 3.300 pasienter
 • Blodprøve: en analyse hvert tredje sekund
 • Ambulanse: 360 oppdrag
 • Transport: 1.800 pasienttransporter
 • Portør: 2.000 portøroppdrag
 • Fødsel: 27 barn
 • Forskning: syv vitenskapelige artikler
 • Budsjett: 50 millioner kroner
 • Jobber: 15.000 mennesker
 • Middag: 2.160 middager serveres
 • Vask: 15 tonn sengetøy og uniformer

Les mer om saken hos Computerworld