Hopp til hovedinnhold


Tar ambulansesaken til Strasbourg

Ble domfelt i Norge for kommentarer om ambulansearbeiderne som ikke tok med Ali Farah, melder Dagbladet.
Dagbladet klager dommen i den såkalte Schjenken-saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er avgjort av styret i avisas eierselskap, Berner Media.

I april i fjor ble Dagbladet dømt til å betale tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken 200 000 kroner i oppreisning og en million kroner i saksomkostninger for kommentarartikler der Schjenken og hans kollega anklages for å ha opptrådt rasistisk da de sommeren 2007 nektet å ta med norsksomaliske Ali Farah i ambulansen, til tross for at Farah var rammet av hjerneblødning etter å ha blitt slått ned i Sofienbergparken i Oslo.

Forkastet av Høyesterett
I mars i år forkastet Høyesterett Dagbladets anke.

Avgjørelsen om å klage dommen inn for menneskerettighetsdomstolen er tatt fordi Dagbladet mener den bryter med de vilkår som Strasbourg har etablert for meningsjournalistikken.

– Dagbladet har vurdert dette grundig, og valgt å gjøre dette av flere grunner, sier John Arne Markussen, ansvarlig redaktør i Dagbladet.

– For det første mener vi at Høyesteretts dom ikke er i samsvar med prinsippene om pressens ytringsfrihet, slik denne er beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), artikkel 10, sier han.

– Dernest mener vi Høyesterett legger begrensinger på meningsjournalistikken som vi mener er uheldige for en åpen og sunn debatt om viktige samfunnsspørsmål. Til det helt konkrete i saken er det det å si at diskusjonen om institusjonell rasisme gikk høyt sommeren 2007, og vi mener at den debatten var svært viktig. I denne saken har Høyesterett slått ned på to kommentarartikler og en leder i strømmen av sterke meninger som ble formidlet gjennom hele august 2007, sier han.

Les mer om saken hos Dagbladet