Hopp til hovedinnhold


Tar ambulansesaken i Follo til helseministeren

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) ber nemlig statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen svare skriftlig på hvordan hun vil sørge for at ambulansesituasjonen i Follo blir forsvarlig.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) ber nemlig statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen svare skriftlig på hvordan hun vil sørge for at ambulansesituasjonen i Follo blir forsvarlig, skriver Østlandets Blad.

Bakgrunn: Ambulansepersonell: - Follo er stadig uten ambulanseberedskap

Ambulansesjefen svarer: - Vi har alltid beredskap

Til tross for at ambulansene ofte får lengre kjørestrekning etter at Follo er overført fra Aker til Ahus, og at Follo legevakt på Ski sykehus ikke er døgnåpen, så har ikke Follo fått økt kapasiteten i ambulansetjenesten.

Kjønaas Kjos viser også til at ambulansepersonell forteller til ØB at det er kortere eller lengre perioder uten ambulanseberedskap.

Follo og Romerike

I brevet til statsråden viser Kjønaas Kjos til at Romerike der hun selv bor, med dobbelt så stor befolkning som Follo, har betydelig mer enn dobbelt så stor kapasitet i ambulansetjenesten.

Hun gjør også statsråden oppmerksom på at etter at Aker sykehus ble byttet ut med Ahus, kan kjøreturene være fra 20 til 60 minutter lengre enn tidligere.

Til ØB sier Kjønaas Kjos følgende:

– Vi får hele tiden høre at overgangen fra Aker til Ahus skal gi befolkningen et minst like godt tilbud som tidligere. Praksis kan jo tyde på noe annet.

Les mer om saken i Østlandets Blad