Hopp til hovedinnhold
Dommedag over velferdsstaten slik vi kjenner den? Erling Holmøy. Foto: SSB


Tallenes tale – utfordringer framover

Kostnadene i helsevesenet vil bli en stor utfordring framover, ifølge Erling Holmøy, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra Ambulanseforum nr. 1 2019. Tekst: Live Oftedahl.

Velferdsstaten, slik vi kjenner, er under press. I 2017 var helseutgiftene per innbygger på 65 000 kroner, tilsvarende litt over 10 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Den offentlige finansieringen av helseomsorgen i Norge er på 85 prosent.

18 prosent av de offentlige utgiftene er helseutgifter, altså bortimot hver femte krone.

– En del tyder på at helsesektoren blir Norges vekstnæring fremover, sa Holmøy på en prehospital konferanse i regi av NSH før jul.

Fire framtidsutfordringer

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.