Hopp til hovedinnhold


Tall som teller: Hva koster et ambulanseoppdrag?

Ambulanseforum har startet en spalte: «Tall som teller», hvor vi viser fram noen tall som folk ikke tenker over til daglig. I siste nummer ble det noen alvorlige feil i denne spalten.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2018
Ønsker du å abonnere? Sjekk her! 
I spalten «Tall som teller» setter vi fokus på tall som kanskje ikke så mange tenker over til daglig. I siste utgave ble det kommafeil i tallmaterialet, og da ble tallene fullstendig feil.
Takk til en våken leser som sa fra om dette! 
I 2017 var det

  • Ca. 2 millioner legevaktkonsultasjoner: 1,3 på selve legevakta, 580 000 på legevakttelefon og 67 000 sykebesøk.
  • 700 710 bilambulanseoppdrag - så nå har bakkeambulansen altså passert 700 000-grensen.
  • 7453 båtambulanseoppdrag.
  • 9333 flyambulanseoppdrag.
  • 7796 legehelikopteroppdrag.

Hva koster et ambulanseoppdrag?
Slår man sammen bil- og båtambulanseoppdrag, utgjør det til sammen 708 163 oppdrag i 2017. Totalkostnadene på disse oppdragene  har passert 5 milliarder årlig til sammen, ifølge SSB. Da får man en gjennomsnittskostnad på:

  • 7006 kroner per bakke- eller båtambulanseoppdrag.

NB! SSB skiller ikke mellom bakke- og båtambulansekostnadene, båtambulanseoppdrag er ganske mye dyrere. Ambulansetjenester med mange oppdrag på grunn av større befolkningstall vil også ha en langt lavere gjennomsnittskostnad enn 7000 per oppdrag, mens ambulansetjenester med større avstander og færre oppdrag vil ha høyere gjennomsnittskostnad.
Slår man sammen ambulansefly- og legehelikopteroppdrag, som til sammen er 18 199 oppdrag i 2017, koster det 1 milliard i årlig. Da får man en gjennomsnittskostnad på:

  • 54 945 kroner per luftambulanseoppdrag.

SSB skiller ikke mellom legehelikopter og ambulanseflyoppdrag, men dette har nok også forskjellig kostnadsbilde.
Luftambulansetjenesten HF oppgir i sin årsrapport at i deres budsjetter så går 800 millioner kroner til operativ drift og 200 millioner til medisinsk drift.
I forrige nummer kom vi også i skade for å skrive at Norge har 17 ambulansetjenester. Det er feil.
Norge har 18 ambulansetjenester, 16 AMK-sentraler, 101 legevaktsentraler og 182 legevakter.
Hva legevakttjenesten koster i året er uvisst.

Vi beklager feilene! 

Sjekk også statistikken på SSB her 
Her er aktivitetsstatistikk for luftambulansetjenesten på Luftambulanse.no
Se også årstatistikk fra legevakt 2017 hos Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin