Hopp til hovedinnhold


Tall om pasientdødsfall i Norge fra Kunnskapssenteret var feil

Kunnskapssenteret kom i  2011 med tall som viste at det hvert år døde 4700 pasienter i norske sykehus – og at 2250 av dødsfallene kunne ha vært unngått.

En ny studie av forsker og professor Hans K. Flaatten og kolleger i Helse Bergen kommer fram til at antallet dødsfall som kan unngås årlig, er på rundt 200, ifølge Dagens Medisin.
– Det beste jeg kan si om denne saken, er at det ikke er veldig lett å finne et tall for dette som alle kan være enig i. Tallene som kom fra Kunnskapssenteret, gir en anskuelse på hva tallet kan være – basert på generelle data og skader og forebygging generelt i sykehus. I og med at det er uenighet rundt tallene, kunne for så vidt Kunnskapssenteret ha vært mer ydmyk, sier Anders Baalsrud, seksjonsleder for pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus (OUS) som  tidligere har vært kritisk til Kunnskapssenterets tall til Dagens Medisin.
Forsker Hans K. Flaatten krever en offisiell beklagelse fra Kunnskapssenteret for å ha presentert feil tall om dødsfall som følge av sykehusskader i  Norge.
For å undersøke tallene, har Flaatten og kolleger foretatt en gjennomgang av alle dødsfallene ved sykehusene i Helse Bergen i 2011.
Les mer om saken hos Dagens medisin her og her: Krever offisiell beklagelse