Hopp til hovedinnhold


- Takk for innsatsen

De fleste pasientene etter 22.7 er nå utskrevet fra Oslo universitetssykehus og arbeidet med oppsummeringer og evalueringer er godt i gang.

De fleste pasientene etter 22.7 er nå utskrevet fra Oslo universitetssykehus og arbeidet med oppsummeringer og evalueringer er godt i gang, skriver Helse Sør-Øst.

– Det er lov å være stolte! Dere gjorde en stor innsats med å redde liv. Det er viktig at vi nå lærer av alle erfaringene og deler kunnskapen, sa Bente Mikkelsen da hun nylig besøkte Oslo universitetssykehus for å takke for innsatsen.

Hun har tidligere besøkt Ringerike sykehus, AMK-sentralen i Drammen og Akershus universitetssykehus for å høre om arbeidet etter terrorhandlingene og takke for innsatsen. Fredag 9. september besøkte hun medarbeidere fra akuttmottaket og traumeteamet på Ullevål og deretter medarbeiderne som jobbet på sentrene for pårørende og med det psykososiale arbeidet rundt de innlagte pasientene og dere pårørende i ukene etter 22.7.

- Det er ikke mulig å møte alle, men jeg setter stor pris på å få høre fra noen av dere hvordan arbeidet ble organisert og hvordan dere opplevde situasjonen. Jeg er opptatt av at vi nå samler kunnskapen på en god måte og deler denne. Vi ser derfor blant annet på hvordan vi best kan koordinere dette viktige og utfordrende arbeidet og om vi kan bruke regionale forskningsmidler til noe av dette, sa Bente Mikkelsen i møtet med medarbeiderne.

På akuttmottaket fikk hun høre om det som også andre sykehus i området opplevde; medarbeiderne strømmet til da nyheten om eksplosjonen ble kjent. Medarbeidere som hadde gått fra jobb på akuttmottaket kl 15.00 var tilbake igjen en time seinere. Mens det hadde vært ganske fullt på mottaket da de gikk, var situasjonen nå en annen. I løpet av kort tid var pasienter blitt overført til andre enheter i sykehuset - slik at akuttmottaket var klart til å ta i mot mange.

Leder av traumeteamet Tina Gaarder fortalte om ”stålkontroll” på akuttmottaket, med klare og tydelige kommandolinjer der team med riktig kompetanse raskt ble satt sammen.

- Kunnskap om hvem som er riktig person på rett sted er avgjørende, men vanskelig å legge inn i en beredskapsplan. Vi som hadde ledelsen satte sammen team slik vi mente var riktig og fulgte arbeidet tett både her i akuttmottaket og på operasjonsstua. På det meste hadde vi seks operasjonsteam i gang samtidig, fortalte Tina Gaarder.

En av erfaringene som ble gjort var hvor usedvanlig enkelt det var mulig å samarbeide på kryss og tvers både internt i helseforetaket og med andre foretak. Ting ble raskt og effektivt ordnet, uten diskusjoner som ellers kan oppstå.

- Trengte vi utstyr kunne vi for eksempel ringe Akershus universitetssykehus eller Diakonhjemmet, så sendte de det vi hadde bedt om i drosje. Det var en flott opplevelse og ga perspektiver på hva vi kan få til sammen, fortalte avdelingsleder Terje Kluften ved akuttmottaket.

Les hele saken hos Helse Sør-Øst