Hopp til hovedinnhold


Syv år siden utredning: Statsbudsjettet har ingen nye penger til fagskole for brann- og redningspersonell i Norge

– Det er en katastrofe for beredskapen at brann og redning fortsatt mangler fagskole, sier Åsunn Lyngedal (Ap) til Fagbladet.

Syv år etter at et regjeringsoppnevnt utvalg konkluderte med at det haster å få på plass en fagskole for brann- og redningspersonell, stamper fortsatt skolen i utredninger. De samme pengene som ble bevilget foregående år til et forprosjekt, bevilges på nytt. Det er ingen nye penger til å sikre finansiering av fagskolen i budsjettet.

Skolen skulle åpnet dørene for nye elever i 2018, i henhold til opprinnelig framdriftsplan, men fortsatt er ingen spade satt i jorda. Statsbygg er ifølge regjeringen, nå klar med prosjektavklaringsfasen.

– Et løftebrudd

– Dette er et gjentatt løftebrudd år etter år, mener Åsunn Lyngedal (Ap). De siste årene har hun stilt spørsmål om hvorfor det ikke har skjedd noe, og når en fagskole for brann- og redningspersonell kan bli realitet. Hvert år har svaret fra skiftende justisministre vært at åpning ikke kan tidfestes, at nødvendig infrastruktur utredes og at forprosjekt skal i gang.

Dette svaret har fagmiljøene i brann og redning fått hvert år.
Les mer om saken hos Fagbladet