Hopp til hovedinnhold


Sykt barn måtte vente halvannen time på transport

Nå krever legevaktslegene i Kristiansund og omegn at barneavdelingen i Kristiansund gjenåpnet på helg umiddelbart, ifølge Tidens Krav.
Legevaktslege Per Olav Kvalvåg, tillitsvalgt legevaktslege Eigil Ø. Sandvik og legevaktsoverlege Askill Sandvik legger ikke fingrene mellom i et varsel de har forfattet, og som de ber tas opp i styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF den 25. februar.
I en lang rekke argumenter kommer det blant annet fram at de tre ser også for seg stor risiko for manglende transportkapasitet når også flere andre pasientgrupper skal fraktes. I en avviksmelding går det fram at et sykt barn måtte vente halvannen time på transport.
Legevaktslegene poengterer i sitt varsel at de ikke kjenner andre steder i landet der barneavdelingen er organisert som femdøgnspost. Ei heller et sted der akutt syke barn i en såpass stor befolkningskonsentrasjon har en transportavstand på over tre timer.
Problemet er også ifølge legene at ansvarsforhold og prosedyrer ved unntakssituasjoner ikke er på plass.
– Det er for eksempel ingen skriftlig prosedyre på værfaste barn som krever innleggelse i barneavdelingen, heter det.
Terskelen for innleggelser synes også å ha økt, til tross for at den burde gått ned med lengre avstand til avdelingen. Årsakene til dette er også flere; knappe ambulanseressurser, motstand mot innleggelse fra vakthavende barneleger i Ålesund, vegring fra foreldre for å ta kontakt i helgene og at de avventer legebesøk for barna til mandag.
Les mer om saken hos Tidens Krav