Hopp til hovedinnhold


Sykepleiere vi ha ambulanse, ikke helikopter

Et legebemannet helikopter eller en ambulanse med anestesisykepleiere til i fylket? Hva gir best beredskap?

Et legebemannet helikopter eller en ambulanse med anestesisykepleiere til i fylket? Hva gir best beredskap? spør Värmlands Folkblad.

Värmland: Tre anestesisykepleiere ved Centralsjukhuset er ikke i tvil om at en skreddersydd ressurs for avanserte transporter mellom sykehus er like så greit som et ambulansehelikopter.

Forslagsstillerne peker på en rekke fordeler med en ekstra ambulanse. Den kan raskt settes inn uavhengig av vær og vind, og vil forsterke behandlingen av hjertestanspasienter, øke evnen til å ta hånd om fødsler utenfor sykehus og dessuten bidra til økte kunnskaper både på sykehuset og i ambulansetjenesten.

For å gjennomføre forslaget kreves en ny ambulanse med medisinsk utrustning, utdanning og øving. For døgnberedskap kreves ni anestesisykepleiere, som likevel vil ha 40 - 60 prosent av sin arbeidstid på sine respektive avdelinger for å opprettholde kompetansen.

Kostnadene for et ambulansehelikopter med tilhørende akuttbil beregnes til cirka 35 millioner i året, mens en bilambulanse vil koste cirka fem millioner.

– Det innebærer således en signifikant forskjell i pris, avslutter forslagsstillerne sitt skriv til fylkeskommunen.

Les hele saken i Värmlands Folkblad