Hopp til hovedinnhold


Sykepleiere: Paramedicer på akuttbiler kan koste liv

Syddanmarks plan om å la akuttbiler bemannes med paramedicer i stedet for sykepleiere vil ifølge sykepleierne føre til at Sønderjyllands tettest befolkede områder får en tredjeklasses prehospital beredskap. Sykepleierne mener at deres manglende tilstedeværelse på akuttbilene i ytterste konsekvens kan koste liv.

Region Syddanmarks plan om å la akuttbiler bemannes med paramedicer i stedet for sykepleiere vil ifølge sykepleierne føre til at Sønderjyllands tettest befolkede områder får en tredjeklasses prehospital beredskap. Sykepleierne mener at deres manglende tilstedeværelse på akuttbilene i ytterste konsekvens kan koste liv.

Les hele saken på Beredskabsinfo: Sygeplejersker: Paramedicinere på akutbiler kan koste li

- Det kan koste liv. Så kontant uttrykker anestesisykepleier Gabriela Andersen seg. Hun er en av sykepleierne som bemanner de akuttbilene som rykker ut for å redde liv og hjelpe syke og skadde.

Men i løpet av neste år vil ledelsen hos Sykehus Sønderjylland sende anestesisykepleierne ut av akuttbilene. De skal i stedet bemandes med paramedicer.

I et notat ytrer den samlede gruppen av sykepleiere på akuttbilene sin bekymring over ledelsens planer.  - Det svarer til en tredjeklasses prehospital innsats i Sønderjyllands tettest befolkede område. I ytterste konsekvens kan det koste liv, sier Gabriela Andersen til Jydske Vestkysten.

Sykehusledelsen ønsker å frigjøre anestesisykepleiere, som også kalles narkosesykepleiere, til sykehusene. Endringene ble satt i gang fordi det tidligere på året var akutt mangel på nettopp anestesisykepleiere, men det er det ikke lenger. Alle stillinger er besatt. Allikevel ønsker sykehusledelsen fortsatt å bemanne akuttbilerne med paramedicer, blant annet fordi det gir en besparelse, da akuttbilene i dag både bemannes med en redder og en sykepleier.

- Vi vurderer det, og i første omgang tar vi det opp i medarbeiderutvalget i september. Men vi mener fra ledelsens side, at det er viktig å frigjøre noen anestesykepleiere, sier sygepleiefaglig direktør Ditte Thinggard, Sykehus Sønderjylland, til Jydske Vestkysten.

- Det er korrekt at det for øyeblikket lokalt her i Sønderjylland ikke er mangel på anestesisykepleiere, men det kan det være i morgen. Det er en generell mangel på anestesisykepleiere i Region Syddanmark. Det tar lang tid å utdanne en anestesisykepleier, og de er attraktive – også i det private sykehusvesenet, sier Ditte Thinggaard. - Så dette er jo ikke fordi at de ikke utfører godt arbeide i bilene. Men vi skal ikke lengere tilbake enn til februar eller mars, da måtte vi stenge operasjonsstuer fordi vi manglet anestesisykepleiere.