Hopp til hovedinnhold


Sykepleier-samtale hadde god effekt på traumepasienter

Sykepleiere som ga psykologisk hjelp til traumepasienter, førte til bedre fungering i hverdagen og økt grad av optimisme hos pasientene, ifølge Dagens Medisin.
Pasienter som kommer hardt fysisk skadet til akuttmottaket, såkalte traumepasienter, har god effekt av kortvarig psykologisk støtte fra sykepleier.
Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Journal of Clinical Medical Research.
Ikke mindre stress-symptomer
Spesielt trent akuttsykepleiere ga kortvarig psykologisk intervensjon (samtaler) én til tre måneder etter skaden.
De såkalte bearbeidingssamtalene med sykepleier reduserte ikke symptomene på posttraumatisk stress, sammenlignet med kontrollgruppen.
Men pasientene i intervensjonsgruppen var signifikant mer optimistiske i løpet av påfølgende år og fungerte bedre sosialt i hverdagen fra tre til 12 måneder etterpå, enn pasientgruppen som ikke fikk noen spesiell oppfølging.
Les mer om saken hos Dagens Medisin