Hopp til hovedinnhold


Sykepleier fra hjemmetjenesten forlot alvorlig syk pasient før ambulansen kom fram

– Det var en sykepleier som ringte etter ambulanse, bekrefter Jon Erik Steen-Hansen, overlege ved Prehospital Klinikk til Jarlsberg Avis (krever innlogging).
Da ambulansen kom fram, var pasienten alene. Sykepleieren hadde dratt.
Ambulansepersonellet kjente pasienten fra før, men ettersom pasienten var alene fikk de ikke nødvendige opplysninger om vedkommendes tilstand.

– Dette er viktig, ikke minst for å få en oppdatert medisinliste dersom pasienten har kroniske sykdommer og medisiner vedkommende går fast på. Det er også viktig å få vite hvilke medikamenter pasienten har fått i forbindelse med en eventuell forverring, samtidig som det selvfølgelig er viktig at en dårlig pasient har tilsyn helt fram til andre overtar, sier Steen-Hansen.

– Hvor lenge var pasienten alene?

– Det tok ni minutter fra ambulansen ble rekvirert til de var framme på den riktige adressen, men hvor lenge pasienten var alene vet vi jo ikke sikkert. Det kommer an på hvor lenge sykepleieren ble værende etter at det ble ringt til AMK.

Kommunikasjonssvikt

I svaret fra Horten kommune til Sykehuset i Vestfold, opplyses det at sykepleieren skal ha gitt nødvendig informasjon da hun ringte 113. Likevel beklager de det inntrufne. Hendelsen er tatt opp med personellet som var involvert, og de vil bedre sine rutiner når AMK-sentralen kontaktes.

Les mer om saken hos Jarlsberg Avis (krever innlogging)