Hopp til hovedinnhold


Sykehuset styrkes

Sykehuset på Notodden styrkes med om lag 30 stillinger og blir ett av to akuttsykehus i Telemark, skriver Telen.

Prosjektleder Frank Hvaal og administrerende direktør Bess Frøyshov gjorde det klart at prosjektarbeidet har ført til målsettingen om å spare 230 millioner kroner og samtidig styrke pasientsikkerheten.– Ingen pasient vil bli tatt i mot av turnusleger i framtida. Det skal minst være en lege under spesialisering med tilgang til spesialistlege. Dette har vært svært sentralt i hele prosjektet, sier Bess Frøyshov.

Oppsagte får tilbud

Notodden vil i den nye utviklingsplanen for Sykehuset Telemark som skal styrebehandles 20. mai, bli ett av to akuttsykehus i Telemark. Sykehuset på Rjukan vil bli nedlagt som akuttsykehus. Ortopedien ved Rjukan sykehus legges ned i løpet av kort tid, det indremedisinske skal være avviklet innen 20. juni 2015. Omleggingen vil gi Notodden sykehus om lag 30 nye stillinger. Ansatte fra Rjukan eller andre berørte ansatte vil ha fortrinnsrett til disse stillingene. Også sykehuset i Kragerø vil bli lagt ned, mens somatikken i Porsgrunn først vil være helt overført sommeren 2019.

Bedre tilgjengelighet

– Jeg har stor respekt for at både Rjukan og Kragerø opplever dette som dramatisk. Ambulansetjenesten i Tinn styrkes og kommunen skal opprette flere akuttsenger.
Les mer om saken hos Telen