Hopp til hovedinnhold


Sykehuset med best pasientsikkerhetskultur gjorde mest feil

At et sykehus scorer høyt på pasientsikkerhetskultur, betyr ikke at det er tryggere enn andre sykehus, ifølge en studie gjengitt av Dagens Medisin.
Det viser en studie av to sykehus i Sykehuset Innlandet.
Professor Per Farup ved NTNU har utført studien. 185 ansatte ved to ulike sykehus deltok i vurderingen av pasientsikkerhetskultur, og svarte på et spørreskjema.
– Man har antatt at en god pasientsikkerhetskultur gjenspeiler hvor trygt det er å bli innlagt på sykehuset. Slik er det ikke nødvendigvis, sier Farup.
Bedre sikkerhetskultur
Studien er publisert i BMC Health Services Research.
Det ene sykehuset scorte signifikant høyere enn det andre på målingen av pasientsikkerhetskultur. Det ble brukt en norsk versjon av Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), som er brukt verden over.
Stor forskjell på feil
De ansatte svarte for eksempel på spørsmål om samarbeidet internt, rapportering av uheldige hendelser og hvor mye fokus det var på pasientsikkerheten.
Etterpå sammenlignet Farup resultatene med hvor mye feil som ble gjort på de to sykehusene.
– Forekomsten av feil var 7 prosent på det sykehuset med dårligst pasientsikkerhetskultur, og 20% ved sykehuset med best pasientsikkerhetskultur, sier Farup.
Overraskende
Farup ble overrasket over resultatene.
– Det er underlig når de som sier de har best kultur for pasientsikkerhet, har mest feil.
En årsak kan være at en måling av pasientsikkerhetskultur sier noe om hvor god man tror man er, og ikke hvor god man faktisk er.
– Det kan sammenlignes med at en 18-åring tror han er verdensmester i å kjøre bil, mens en person som har kjørt bil i ti år er klar over sine begrensninger, sier han.
Svakheter med målingene
Studien konkluderer med at det ikke er noen sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og hvor trygt det er å bli innlagt på et sykehus.
Farup mener også at studien viser at det er store svakheter med begge målingene i studien. En av årsakene til at han utførte studien, var å se hvor stor verdi disse målingene hadde.
Han mener studien viser at man må ta disse målingene med en klype salt, og at det kanskje ikke har særlig verdi å utføre dem.
Les mer om saken hos Dagens Medisin