Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet skal overta alle ambulansene

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok fredag at helseforetaket skal overta driften av alle ambulansene i Hedmark og Oppland. Overtakelsen skal gjennomføres i løpet av 2011 og 2012. Det er økonomiske og praktiske hensyn som gjør at man ikke gjennomfører dette raskere.

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok fredag at helseforetaket skal overta driften av alle ambulansene i Hedmark og Oppland. Overtakelsen skal gjennomføres i løpet av 2011 og 2012. Det er økonomiske og praktiske hensyn som gjør at man ikke gjennomfører dette raskere. 

Det legges opp til at endringen gjennomføres i to omganger, dels i 2011, dels i 2012. For at overtakelsen skal kunne skje i disse årene vil det for flere driveres del være aktuelt å forlenge gjeldene avtaler i ett år.

Av i alt 52 ambulanser drives 41 i dag av ti ulike aktører, private, humanitære organisasjoner og av en kommune. Det er knyttet 230 årsverk til de 41 ambulansene. Sykehuset selv driver i dag elleve ambulanser, med 70 årsverk, knyttet til sykehusene på Gjøvik, Lillehammer og Tynset. Sykehuset Innlandet har det fulle ansvaret for det medisinske tilbudet for hele ambulansetjenesten, mens de ulike driverne har arbeidsgiveransvaret.

Det er antatt at overtakelsen vil bety økte driftskostnader på omkring 30 millioner kroner, hvorav 20 skriver seg fra økte pensjonsutgifter. Økte investeringer i materiell (ambulanser, lokaler og inventar) er anslått til 67 millioner kroner om alt skulle kjøpes nytt. Det antas at eksisterende materiell kan overtas fra eksisterende drivere, og at man da kan havne på omkring 45 millioner kroner.