Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet over på Nødnett

Ambulansetjenesten i Hedmark og Oppland, Norges kanskje største tjeneste i geografisk utstrekning går over fra analogt helseradiosamband til digitalt nødnett onsdag 27. november. 
Sykehuset Innlandet er inndelt i fire ambulanseregioner.
- Det viktigste er at vi nå kan samhandle lettere mellom politi, brann og helse. Før har kommunikasjonen foregått mellom de operative mannskapene i felt - via operasjonssentralene - mens vi nå kan samhandle direkte. Det betyr at vi kan aksjonere raskere og gi publikum bedre trygghet og beredskap, sier prosjektleder Jan Willassen til Hamar Arbeiderblad.
Håvard Åsengen, regionsleder i Vestoppland kan fortelle Ambulanseforum at dette ser lovende ut.
– Vi har suveren dekning, vanvittig mye bedre enn før. Vi er overrasket fordi vi har hørt så mye negativt om dekningen i Oslo og Akershus, forteller han.
Det har vært mange negative presseoppslag omkring det nye nødnettet så de var litt spente i Sykehuset Innlandet.
Politiet i Vestoppland gikk over på Nødnett for to uker siden.