Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet med nye ambulansekontrakter

Sykehuset Innlandet HF har 11 kontrakter på ambulansevirksomhet med til sammen ni private/kommunale utøvere. Kontraktene utløper ved kommende årsskifte, seks er forlenget, mens fem kontrakter er overtatt av nye tilbydere etter en anbudsrunde.

Sykehuset Innlandet HF har 11 kontrakter på ambulansevirksomhet med til sammen ni private/kommunale utøvere. Kontraktene utløper ved kommende årsskifte, seks er forlenget, mens fem kontrakter er overtatt av nye tilbydere etter en anbudsrunde.

Les saken på Sykehuset Innlandets nettside

SI besluttet i styresak 022-2009 å ta over ambulansevirksomheten for drift i egen regi. Det er lagt opp til en gjennomføringsplan hvor de ulike tjenesteområdene skal tas over i tre omganger innen utgangen av 2012. Seks kontrakter er prolongert i ett eller to år, mens de fem som skal overtas fra 1. januar 2013 har vært ute på anbud. Dette gjelder Hadeland, Valdres, Trysil & Engerdal, Elverum og Hamar.

Les også: Sykehuset Innlandet skal overta alle ambulansene

Konkurransegrunnlag ble lyst ut på Doffin.no 6. mai med innleveringsfrist 26. mai. Det kom inn tilbud fra til sammen seks tilbydere. Flere av disse har levert tilbud for flere av tjenesteområdene. Dette viser at det er god konkurranse om kontraktene. SI nedsatte en tverrfaglig prosjektgruppe for gjennomføring av konkurransen. Det har vært gjennomført evaluering gjennom flere prosjektgruppemøter og forhandlingsmøter med tilbyderne.

Sykehuset Innlandet HF har nå besluttet å tildele kontrakt i henhold til de utlyste områder i konkurransegrunnlaget til:

Region Gjøvik:

Tjenesteområder: Tilbyder:
Hadeland (Gran) Falck Emergency AS
Valdres Valdres Ambulansetjeneste AS


Region Hamar-Elverum:

Tjenesteområder: Tilbyder:
Hamar Hamar Røde Kors Ambulansetjeneste
Elverum NTS Ambulanse AS
Trysil og Engerdal NTS Ambulanse AS