Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet skal ut til folket

Sykehuset Innlandet har tatt mål av seg til å bli landets beste innenfor prehospitale tjenester i løpet av fem år, melder Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).
VR-teknologi i opplæringen av helsepersonell. Bilde- og videoteknologi i ambulansene. Droner over ulykkessteder for å gi AMK-sentralen oversikt.
– Det er et hårete mål, sier Ingeborg Hartz.

Men den forholdsvis nyansatte forskningsdirektøren mener det er fullt mulig. Hun kaller helsetjenestene i innlandsfylkene «et eneste stort innovasjons-case»: Det er store avstander, mange eldre og samling av spisskompetanse i et Mjøssykehus skal også støtte en omfattende pasientbehandling utover hele det store innlandet.

– Like viktig som Mjøssykehuset er prehospitale tjenester og lokalmedisinske senter. Mye av pasientbehandlingen vil skje der. Det er snakk om å bruke ny teknologi, tenke annerledes og jobbe smartere i et geografisk område som er veldig stort, sier hun.

Lørdag arrangerer Sykehuset Innlandet sin årlige perspektivkonferanse der deltakerne skal få et glimt inn i framtida. Der skal Ingeborg Hartz fortelle deltakerne hva som skjer.

– Vi har gjort oss noen erfaringer det siste halvåret og er i ferd med å finne en form på hvordan vi skal jobbe med dette. Vi skal få opp et system for samarbeid med andre kompetansemiljøer og med klynger i og utenfor innlandet. Erfaringene så langt viser at det er store muligheter. I 2018 har vi planer om å sende 50 søknader om midler til ulike prosjekter fra blant annet forskningsrådet, regionale forskningsfond og EU, sier hun.

Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging)