Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet: – De fleste ambulanseoppdrag i vår region løses innenfor anbefalt responstid

Avdelingssjef for ambulanse ved Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud sier at tallene som presenteres i GD ikke gir et riktig bilde av responstiden til ambulansene i vårt distrikt, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).

– Det er behov for å nyansere det bildet som ble presentert i GD forrige uke vedrørende responstider i vårt distrikt. Det er positivt med fokus på responstider, og tilrettelegging for en beredskap som sikrer befolkning rask og riktig helsehjelp i akutte situasjoner. Det er naturlig at samfunnet er opptatt av dette, men det er uheldig når det skapes et inntrykk av at beredskapen er dårligere enn den faktisk er. Tallene det vises til i GDs artikkel er fra 2017 og basert på statistikk som Helsedirektoratet selv har uttalt ikke gir et korrekt bilde av reell responstid, sier Ingvild Grønnerud.

– Hvorfor har Direktoratet tatt bort indikatoren med de kommunevise tallene fra sine nettsider?

– Helsedirektoratet har uttalt at nasjonale responstid-tall er summen av mange feil tall, og at de jobber med å få på plass en statistikk som speiler virkeligheten på en bedre måte, sier hun.

– Hva må forbedres for å få riktige tall på responstidene?

– Det er mange faktorer som må tas hensyn til og legges til grunn i en slik statistikk. Mange ulike forhold påvirker responstiden i hvert enkelt oppdrag, som geografi, infrastruktur, samtidskonflikter og annet. Slik responstiden måles nå blir det heller ikke tatt hensyn til innbyggertall og antall akuttoppdrag.

– Hvilke konsekvenser gir dette?

– Det betyr at det kan blir store feilmarginer i statistikken på mindre geografiske steder med få oppdrag. Jo færre akuttoppdrag en kommune har, desto større utslag blir det på statistikken ved ett enkeltoppdrag med lang responstid, som for eksempel til en hytte som ligger svært «grisgrendt» til.

Ingvild Grønnerud mener det også er naturlig å se de ulike aktørene i denakuttmedisinske kjeden under ett hvis man ønsker statistikk som sier noe om hvor raskt en pasient faktisk får akutt helsehjelp.

– Som det fremgår av Akuttmedisinforskriften har helseforetaket og kommunene et felles ansvar for å legge til rette for en beredskap som sikrer befolkningen rask og riktig helsehjelp i akutte situasjoner. I måling av responstider for ambulanse blir det ikke tatt hensyn til andre ressurser slik som luftambulanse, legevakt eller brannvesen hvis disse kommer først fram til pasienten.

– Hva er kommunens ansvar her?

– Kommunene skal tilby en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, og rykke ut umiddelbart når det er nødvendig, sier hun.

Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging)