Hopp til hovedinnhold


– Sykehusene skriver ut for syke pasienter

Sykehjem opplever å få flere og sykere pasienter til rehabilitering. – Det skaper store problemer for oss at sykehusene skriver ut syke pasienter altfor tidlig, hevder flere kommuner til NRK Norge.
Samhandlingsreformen trådde i kraft i 2012, og skulle bedre samarbeidet mellom sykehus og kommune.
– Problemet er at vi får stort sett sykere pasienter skrevet ut av sykehusene mye tidligere enn før, sier pleie- og omsorgsleder ved institusjonene i Rælingen, Grethe Lid.
For tidlige utskrivninger fører til store konsekvenser for kommunene og pasientene.
– Mange ganger opplever vi at pasientene blir skrevet ut før sykdomsbildet er avklart. Dermed kan vi ikke fortsette eller ta over behandlingen, sier omsorgslederen.
Ifølge Lid blir fire av ti pasienter akuttinnlagt på sykehuset igjen etter kort tid. I noen tilfeller ender det med dødsfall.
– Det var en pasient som ble skrevet ut av sykehuset. Det var lagt opp en ernæringsplan, men det viser seg at pasienten er så dårlig at pasienten dør to dager senere, forteller Lid.

– Uheldige situasjoner

Byrådsleder i Oslo kommune, Stian Berger Røsland, sier det er mange kommuner som er bekymret for at utskrivningspraksisen er blitt for rask.
– Det er mange historier om pasienter som må overvåkes kontinuerlig gjennom natten, før man får skrevet dem inn på sykehuset igjen. Det fører til uheldige situasjoner hvor pasienten blir skrevet ut og skrevet inn, gang på gang, sier Røsland.
Han mener helsedepartementet og Stortinget må evaluere om det har vært for stort fokus på utskrivninger fra sykehus for å spare penger.
Les mer om saken hos NRK