Hopp til hovedinnhold


Sykehusdiskusjonen tilbake til start

Enstemmig krav fra ni kommuner: Elverum-planen må bli vurdert! 100 millioner billigere enn Sanderud. Slik lød overskriften på Østlendingen 14. november 1970. 44 år etter pågår dragkampen om sykehus fortsatt, forteller Østlendingen.

Journalist Ottar Berget lister i 1970 opp fordelene ved å legge sentralsykehuset for Hedmark til Elverum: 400 senger ved nytt storsykehus på Sanderud vil koste 160 millioner kroner. 425 senger i Elverum vil koste 67 millioner kroner. Fullt utbygd sykehus i Elverum vil gi 702 senger for 130 millioner kroner.
Å bygge ut Elverum til sentralsykehus for Hedmark vil bli 100 millioner kroner billigere enn det prosjekterte sentralsykehuset på Sanderud.
I 1970 var det Hedmark fylkeskommune som eide sykehusene. Den gang eksisterte det en oppfatning av at det bare var plass til ett storsykehus i midtfylket.
Utbygging på Sanderud vil være kroken på døra for Elverum sykehus, slo Østlendingen fast. Dragkampen mellom Elverum og Hamar var hard. Begge følte kampen som et være eller ikke være for sitt sykehus.
Og der står vi på mange måter fortsatt.

Vi går i ring

To av dem som har vært med på sykehusdiskusjoner og dragkamper i 44 år er tidligere fylkesordfører Siri Austeng og tidligere økonomisjef ved sykehuset i Elverum, Rolv Skirbekk. Han husker oppslaget i Østlendingen.
Austeng kom til Elverum først i 1971, da mannen Ivar ble tilsatt som kontorsjef på sykehuset.
– Vi går i ring som i en spiral. Det var manglende vilje til at det skulle skje noen utbygging i Elverum. Motkreftene ble for sterke, sier Skirbekk.
– Jeg konstaterer at de politiske signalene fra Oppland er sterke nå, og ganske entydige. Et felles Mjøssykehus er lenger unna enn noen gang. På Hamar vil de ha utbygging og samling på Sanderud eller på Midtstranda. Diskusjonen er på mange måter den samme som for 40 år siden, sier Austeng.
Les mer om saken hos Østlendingen