Hopp til hovedinnhold
Eldre mann. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons


Sykehjemsbeboere skal ikke på sykehuset hvis det kan unngås: Pilotprosjekt i Odense

Det kan føre til komplikasjoner når eldre blir innlagt på sykehus.

Et nytt pilotprosjekt i Odense skal forhindre at akutt syke sykehjemsbeboere bli kjørt til sykehuset i tilfeller hvor behandlingen kunne vært foretatt på sykehjemmet, skriver Fyens Stiftstidende.

Normalt vil en sykehjemsbeboer bli kjørt til sykehuset ved akutte tilstander, og den eldre blir tilsett og vurdert av sykehuspersonalet i akuttmottaket.

Det nye i prosjektet, som kjører gjennom hele november, er at når regionens vaktsentral sender en ambulanse til et sykehjem i Odense Kommune, vil Odense Kommunes Akutteam, som består av akuttsykepleiere, samt en spesiallege fra akuttavdelingen på OUH også bli tilkalt.

– Teamet gjør en vurdering av pasienten på pleiehjemmet for å ta stilling til om pasienten trenger behandling, og om behandlingen kan foregå på sykehjemmet i stedet for å kjøre dem i ambulansen inn på akuttmottaket, forklarer overlege Claus-Henrik Rasmussen, som arbeider ved felles akuttmottak på OUH og er en av to spydspisser på prosjektet.

Bak prosjektet står OUH, Odense Kommunes Akutteam og Region Syddanmark.

Med prosjektet slipper sykehjemsbeboerne å bli kjørt med ambulanse inn til akuttmottaket, for så potensielt bare å bli kjørt tilbake til sykehjemmet til hjemmebehandling.

– I stedet for at man får akutt syke eldre som kanskje er demente og ikke har noen pårørende inn på akuttmottaket, så kan de bli på sykehjemmet hvor personalet kjenner dem og vet hvordan de er til daglig, forklarer Nina Andersen.

Man vet fra undersøkelser at det er økt risiko for at eldre mennesker får akutte forvirringstilstander, får infeksjoner eller får nedsatt mobilitet når de innlegges på sykehus.

– Vi har alle argumenter for å si at folk har bedre av å få sykehusbehandling på sykehuset hvor de er trygge og hvor personalet kjenner dem, og hvor vi kan stille med team med akuttsykepleiere som kan agere som sykehusets forlengede arm, understreker Claus-Henrik Rasmussen.

Samarbeide på tvers

Odense Kommunes Akutteam ble opprettet i 2018, og siden da har akutteamet og OUHs akuttavdeling hatt et godt samarbeid.

– Plutselig møttes den rette cocktailen av ildsjeler, og så finner man ut at det er en gruppe personer som får denne gode idéen og synes at den skal prøves. Det er en forlengelse av samarbeidet på tvers av sektorer som har gjort at denne idé er kommet frem, forteller Rasmussen.

Over tid har akutteamet og akutmottaket fått en forståelse av hverandres arbeid som danner fundamentet for pilotprosjektet.