Hopp til hovedinnhold


Svikt i pasientjournalsystem kan ha tatt liv

Fylkeslegen i Finnmark undersøker nå om et tilfelle der en pasient døde av en dobbel og dødelig medisindose kan ha sin årsak i svikt i det elektroniske pasientjournalsystem, ifølge NRK Troms og Finnmark.
Helsetilsynet har fått flere henvendelser fra kommuner som bruker systemet om pasientopplysninger som forsvinner.
– Vi vet ikke om dette har vært årsaken til dødsfallet, men i de redegjørelsene vi har fått kommer det fram at dette kan ha vært en medvirkende årsak, sier assisterende fylkeslege i Finnmark, Bjørn Øygard.
En mis-kommunikasjon mellom apoteket og legekontoret er teorien Helsetilsynet jobber etter når de gransker dette dødsfallet. Saken settes i sammenheng med problemene mange legekontor opplevde etter en oppdatering av et elektronisk pasientjournalsystem i starten av 2014.

Ti tilfeller i Troms og Finnmark

Bare i Troms og Finnmark har Helsetilsynet fått melding om ti tilfeller hvor pasientopplysninger rett og slett har forsvunnet fra systemene.
– Ved et av tilfellene kom prøvesvarene til en kreftpasient ikke frem til legen som skulle ha dem, de ble liggende på legekontoret for lenge og det var etter en nylig konvertering til det elektroniske pasientjournalsystemet, sier assisterende fylkeslege Bjørn Øygard.
Leverandøren av journalsystemet, CGM Norge, har legekontor over hele landet som kunder. Foreløpig er det bare rapportert om problemer i Troms og Finnmark.
Men divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten i Helsedirektoratet, Svein Lie, utelukker ikke lignende tilfeller andre steder i landet.
– Det er godt mulig, leverandøren må ta ansvar og sørge for at de informerer godt om dette til andre kunde. Det dreier seg om en viktig side av pasientsikkerhet og kvalitet ved legekontorene, sier Lie.

Krisemøte i Helsedirektoratet

I januar ble det holdt et krisemøte i Helsedirektoratet for å prøve å finne ut hvordan problemene kunne løses. Der deltok også produsenten av journalsystemet, selskapet CMG Norge.
De har ikke latt seg intervjue av NRK, men uttalte på møtet at årsakene til problemene var brukerfeil og lokale dataproblemer.
Kommuneoverlege Frode Øvrejord i Alta avviser dette. Han mener CMG har ansvaret for dataprogrammet i sin helhet.
Les mer om saken hos NRK