Hopp til hovedinnhold


Sveriges hjertestarterregister får ny teknikk: Eksakt posisjon for Sveriges registrerte hjertestartere

Nå kan alle som har registrert en hjertestarter selv oppdatere informasjonen om hvor den finnes. Det går også å posisjonsbestemme helt eksakt. Det åpner for kobling til nødmeldesentraler, skriver Webfinanser.
I dag finnes  det over 8.000 hjertestartere i registeret. Økningstakten de siste årene har vært på 2500 hvert år.
Sveriges hjertestarterregister kan holde rede på alle hjertestartere i Sverige. På websiden hjärtstartarregistret.se kan alle søke og finne nærmeste hjertestarter: Ved bostedet, arbeidsplassen eller lignende.
I andre land har de gjerne et register kun for regionen eller delstaten, mens Sveriges hjertestarterregister har valgt å dekke hele landet.
Den nye tekniske løsningen innebærer at den som har registrert en hjertestarter nå selv kan oppdatere og validere informasjonen. Dessuten kommer en forespørsel om oppdatering minst en gang i året, slik at man kvalitetssikrer informasjonen.
Den tekniske løsningen gjør det nå også mulig å koble sammen hjertestarterregisteret med Sveriges nødmeldesentraler. Tanken er at informasjonen skal vises på nødmeldesentralens kart ved et nødmeldeanrop. Det er også mulig å vise nærmeste hjertestarter i andre digitale miljøer som kommunekart og apper for smarttelefoner.
Bak Sveriges hjertestarterregister står Civilförsvarsförbundet og Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning sammen med konsulentselskapet Decerno, som har laget det nye systemet.
Les mer om saken hos Wefinanser