Hopp til hovedinnhold


– Sverige trenger trygghetsnavet SOS Alarm

At SOS Alarm ikke har kompetanse til å prioritere helseoppdrag er usant. Her jobber leger, sykepleiere og SOS-operatører sammen for å gjøre sikre vurderinger. Sverige trenger en samordnet nødmeldetjeneste - dyrebar tid må aldri mistes, svarer Maria Khorsand, direktør i SOS Alarm i Dagens Samhälle.
Bakgrunn: – SOS Alarm klarer ikke oppdraget sitt
Per-Anders Nordström skriver i debattartikkelen ”SOS Alarm klarer ikke oppdraget sitt” at SOS Alarm hverken har de ressurser eller den kompetanse som trengs for å håndtere ambulanseprioriteringer. Hans innlegg inneholder både misforståelser og et par rene feil.
SOS Alarm har både operatører og sykepleiere som ansatte. Det er derfor helt usant å påstå at vi ikke har kompetanse til å prioritere oppdrag. Operatørene jobber sammen med sykepleiere, og noen steder i landet også med leger for å gjøre vurderinger og prioriteringer. Samtlige av våre operatører får også internundervisning som blant annet inkluderer helsearbeid. Å være SOS-operatør er et kvalifisert yrke med utviklet kompetanse og dype kunnskaper i å blant annet kunne lede samtaler basert på den hjelpesøkendes stemme og gjøre raske beslutninger utfra en gitt beslutningsstøtte.
Nylig presenterte, det er ikke fremdeles publisert, svensk forskning som viser at operatører er minst like gode som sykepleiere til å gjøre vurderinger og ambulanseprioriteringer. Vi er likevel enige med Per-Anders i at forskningen på dette området fremdeles er utilstrekkelig. Derfor følger vi nøye det arbeidet som gjøres for å stadig utvikle virksomheten vår.
Vi er overbevist om at sykepleiere trengs i en nødsentral. I dag håndterer sykepleierne i SOS Alarm oppdrag og oppgaver der vi tror at deres kompetanse kan gjøre størst forskjell for den enkelte pasient.
For eksempel ser vi i vårt pasientsikkerhetsarbeid at våre sykepleieres formelle kompetanse utgjør en forskjell for våre pasienter som venter på å få tildelt en ambulanse. En medisinsk tilstand kan raskt forandre seg mens man venter på ambulanse, både til det bedre og til det verre. Våre sykepleiere er raske og gode til å oppdage slike skiftninger.
Det er alltid med utgangspunkt i den hjelpetrengende som vi skal gjøre endringer og utvikles. Som omsorgsgivere arbeider vi derfor aktivt med å omsorgsutvikling og pasientsikkerhet. I disse dager starter også et omfattende forbedringsarbeid for å utvikle vår beslutningsstøtte for å kunne møte behovene enda bedre.
SOS Alarm har altså en helhetsløsning med både operatører og sykepleiere. Landstingenes engasjement i tjenesten er viktig for at vi skal gå framover og uvikles. Sammen med Region Skåne, Vestrae Gøtalandsregionen og Dalarna har vi dessuten utviklet partnerskapsløsninger for å sikre tilgangen til medisinsk kompetanse i samvirke med andre. Disse samarbeidene fungerer bra og oppfyller de krav og behov som finnes.
Noen landsting har også startet nødsentraler i egen regi. SOS Alarms syn på det er at det gir utfordringer både i form av tekniske løsninger og brutte varslingskjeder for den hjelpesøkende. Vi anser at det skal være enkelt å ringe nødnummer 112. Det skal kun være behov for et nummer uansett den hjelpesøkendes behov. SOS Alarm setter alltid den hjelpesøkende i fokus og jobber for en sammenhengende varslingskjede uten viderekoblinger.
Den menneskelige kontakten mellom en velutdannet og lyttende operatør og en hjelpesøkende er selve forutsetningen for at varslingskjeden skal holde sammen og formidle rett hjelp. Gjennom 112-tjenesten håndhever våre operatører, sykepleiere og leger komplekse hendelser som akutt truer mennesker, miljø eller eiendom.
SOS Alarms viktigste mål er å holde sammen nødsentral - og omsorgskjeden – ta imot samtaler samt vurderere, prioritere, varsle, dirigere og følge opp hjelpeinnsatsene. I en nødsituasjon er det rett og slett det mest effektive. Nødmeldetjenesten må utformes slik at tiden mellom den hjelpesøkende ringer 112 og hjelperessurser varsles er så kort som mulig. For å holde nede disse tidene er det derfor sentralt at det ikke trengs å viderekobles.
Vi vil ikke ta opp en diskusjon til fingerpekende eller stille ulike kvalifiserte yrkesgrupper opp mot hverandre. La oss bare konstatere at Sverige trenger og fortjener en samordnet varslingstjeneste, et trygghetsnav, med brede kunnskaper og omfattende kompetanse. Det er svært viktig at vi har en velfungerande 112-tjeneste som aldri fører til at dyrebar tid mistes.
Les hele tilsvaret hos Dagens Samhälle