Unntaket gjelder også i hasteoppdrag av tolltjenesten, kystovervåkningen, leger, sykepleiere, jordmødre og personell i kriminalomsorgen eller andre lignende tilfeller.
Unntaket trer i kraft den 12. mars og gjelder kun i omstendigheter som krever det, og særskilt forsiktighet utøves.
Les mer om saken hos Statskoll.se