Hopp til hovedinnhold


Sverige: Ni av ti pasienter skal slippe å dra til sykehus

Da ambulansetjenesten testet ut en ny måte å jobbe på, viste det seg at bare ti prosent av pasientene måtte kjøres til akuttmottak på sykehus - mens hele 75 prosent kunne bli igjen hjemme. Nå innføres den nye modellen i hele Halland, skriver hallandsposten.se.
Mer om saken her: Ni av ti pasienter skal slippe å bli kjørt til sykehus
– Tidligere kjørte vi nesten alle til sykehuset. Nå slipper pasienter og pårørende å vente i mottakelsen uten grunn, men de får den helsehjelpen de trenger sier Glenn Larsson, ambulansesykepleier og fagutvikler i ambulansetjenesten i Halland.
Det var Glenn som for snart seks år siden lanserte tanken om å prøve og finne andre løsninger enn rutinemessig å kjøre pasienten til akuttmottaket. Idéen omfattet et nærmere samarbeid med fastlegen (vårdcentralen), hvor legene sitter på mye kunnskap om sine pasienter.
Fra dette utviklet man modellen «ambulant bedömning», som siden 2011 har blitt testet på pasienter over 75 år. Siden 2014 testes samme modell på alle over 18 år i Kungsbacka og fra og med nå skal arbeidsmetoden anvendes for alle voksne i hele Halland.
– Vi har prøvd modellen på flere tusen pasienter og fått arbeidet nøye evaluert, så vi kjenner oss klar til å fortsette. Utfallet for de yngre aldersgruppene ble stort sett det samme som for de eldre. Det vil si at betydelig færre måtte dra til sykehuset og betydelig flere kunne bli hjemme med støtte fra sin fastlege, forteller Glenn.
Les det hele her