Hopp til hovedinnhold


SVERIGE: Slik får vi flere ambulanshelikoptre

Sverige har for få ambulanshelikoptre – som dessuten ikke er samordnet, fastslår det svenske Centerpartiet.
Centerpartiet ønsker derfor å innføre en nasjonal organisasjon for ambulansehelikoptre, med mulighet for å låne flere helikoptre.
– Med et riksdekkende system for ambulanshelikoptre skaper vi muligheter for helsetjenester på like vilkår i hele landet, sier Anders W Jonsson.

Ambulanshelikoptre redder liv. Underssøkelser viser at dødeligheten skulle kunne minsket med så mye som en tredjedel om pasienter i høyere grad ble transportert med helikoptre.

I Sverige finnes det flere mangler på det området. Til dels mangler det en nasjonal samordning for ambulanshelikoptre. I dag håndteres dette av hvert landsting. Det innebærer at innsatsen ikke alltid rettes dit hvor det trengs.

Centerpartiet vil derfor innføre en nasjonal ambulanshelikopterordning, en statlig organisasjon som samordner helikoptrene.

- Det ville betydd at flere pasienter kan nås gjennom ambulansehelikoptre, hvilket kommer til å redde liv. Derfor er det viktig å få en nasjonal organisasjon på plass så snart som mulig, sier Anders W Jonsson, helsepolitisk talsperson for Centerpartiet.

Dessuten finnes det i dag for få ambulanshelikoptre. Landstingene har ni helikoptre, fra Gällivare i nord til Gøteborg i sør, men ifølge SKL trengs det minst 15 stykker.

For å dekke opp behovet vil Centerpartiet at det skal bli mulig å bruke helikoptre som staten har rådighet over, som for eksempel forsvaret og sjøredningen.

Les mer om saken hos Centerpartiet