Hopp til hovedinnhold


Mangelfulle vurderinger er ofte årsak til pasientskade i ambulansetjenesten

SVERIGE: Feilvurderinger og manglende dokumentasjon er en årsak til at pasienter skades på vei til sykehuset. Forskere vurderer at risikoen for pasientskade er relativt høy i ambulansetjenesten, skriver Vårdfokus.

Illustrasjonsfoto: Henrik Sendelbach, Wikimedia Commons
Svenske forskere har gransket mer enn 1 000 journaler for å måle risiko for pasienter i ambulansetjenesten. De fant at de vanligste årsakene til pasientskade, eller risiko for pasientskade, var feilvurdering av pasientenes tilstand og manglende dokumentasjon.
Dette viser en studie som presenteres på kongressen for ambulanse- og prehospital tjeneste som begynner i dag -  i Stockholm.
Magnus Andersson Hagiwara, dosent i prehospitale tjenester ved Högskolan i Borås, er en av forskerne bak studien.
– Resultatene viser at det skjer 4,3 avvikende hendelser per 100 ambulanseoppdrag. Og når det gjelder alvorlig syke, som ved hjerneslag eller hjerteinfarkt, øker tallet til 16 av 100 sier Magnus Andersson Hagiwara.
Les mer i Vårdfokus
Du kan lese mer om den svenske konferansen her