Hopp til hovedinnhold
Babcock sitt jetfly under take off. Illustrasjonsfoto. Foto: Luftambulansetjenesten HF


Svenskenes elleville ambulanseflyeventyr

I 2016 bestemte svenske regioner og kommuner seg for å gå sammen om å lage et nasjonalt ambulanseflyselskap.

I stedet for å lyse dette ut på anbud, har svenskene kjøpt ambulansefly for 720 millioner kroner.

I 2016 dannet man Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, med mål om å organisere en nasjonal ambulanseflystruktur.

KSA eies og finansieres av samtlige av Sveriges 21 regioner.

Opprinnelig var planen å kjøpe fly for cirka 300 milloner kroner og leie dem ut til en privat aktør som skulle stå for driften, ifølge Aftonbladet.

Til slutt ble det kjøpt seks jetfly fra den sveitsiske virksomheten Pilatus til over dobbel pris. Det første kommer i april.

Piloter på anbud

Nå er det nye oppslag om hvordan dette er tenkt organisert: KSA skal eie flyene, men pilotene skal leies inn via bemanningsbyrå.

– Spørsmålet er om det offentlige skal holde på med den type anbud, sier Simon Enochson i Svensk Pilotförening til Dalademokraten (krever innlogging).

Svenska Pilotföreningen (SPF) gir nå hard kritikk mot at man tenker å bemanne flyene med innleid personell (piloter og teknikere) gjennom bemanningsforetak.

– Det blir en veldig problematisk situasjon slik vi ser det. I begynnelsen så tror jeg faktisk skjønte at man ikke bør drive dette i egen regi. Men et eller annet sted på reisen har man bestemt seg for å ha et eget flyselskap. Det eneste man skal ha på anbud er pilot- og teknikertjenester. Det eneste man kan konkurrere på da er pris og vilkår. Det kan føre til en form for sosial dumping, sier Enochson.

Ved siden av dårligere trygghet for den ansatte, der man på kort varsel kan byttes ut, pressede arbeidsvilkår og flysikkerhetsrisiko, så bør pasienten settes først og piloter med ambulanseerfaring prioriteres, mener man.

Teamarbeid

– Flysikkerhet og pasientsikkerhet går hånd i hånd, sier Enochson.

Det tette og viktige samarbeidet med sykepleiere, leger og pasienter er noe som vokser fram etter mange års erfaring.

– I denne typen virksomhet er det viktig at man er en del av teamet.

Denna erfaringen kan nå ganske enkelt gå tapt i den nye organisasjonen.

– I beste fall kan man si at pilotene og teknikerne må søke om jobben sin til dårligere vilkår hos en ny arbeidsgiver i form av et bemanningsbyrå.

Et anbud er allerede gjennomført.

Bemanningsbyrået med det laveste budet vant, til tross for at de ikke oppfylte kravet om tidligere ambulanseerfaring som ble satt, mener SPF.

Anbudet er pauset på grunn av en klage. Ambisjonen om å ansette pilotene gjennom et bemanningsbyrå står likevel fast.