Hopp til hovedinnhold


– Svenskene er bedre på systematisk analyse av redningsaksjoner

Nå skal svenske og trønderske nødetater lære mer av hverandre, melder Adressa.
- Målet er å bli enda bedre rustet til redningsaksjoner, og vi ønsket å utveksle erfaringer om hvordan vi jobber med slike oppdrag på hver side av grensa, forklarer stabssjef Jan Birger Jacobsen i Fellesoperativ enhet i Nord-Trøndelag politidistrikt.
Det er noen organisatoriske forskjeller i Norge og Sverige når det gjelder redningstjenesten. I Sverige har de en kommunal og statlig redningstjeneste, hvorav den statlige tar seg av fjellredningsoppdrag, mens den kommunale tar seg av det som foregår langs veier eller bebygd område. I Norge er det politiet som leder alle redningsarbeid, uansett hvor de foregår.

- Det er viktig at vi vet hva slags redningsressurser som finnes på hver side av grensen. Riksgrensa mellom Norge og Sverige skal ikke være noe hinder for samarbeid, forklarer Jacobsen, og sier at det innimellom dukker opp redningsoppdrag hvor det er uklart om den savnede er på norsk eller svensk side.

Kan lære av svenskene

- Hva er det trønderske redningstjenester kan lære av svenskene?
- Svenskene er flinkere enn oss på kunnskapsbasert analyse. De har systematisk samlet inn informasjon over flere år om hvor de savnede blir funnet og de kan bedre analysere seg frem til hvor eventuelle personer kan være. De har for eksempel analyser på hvor langt en femåring kan gå, og de vet mer om hvordan demente opptrer hvis de går seg vill. Denne informasjonen er samlet i manualer slik at det er lettere å vite hvordan et søk bør gjennomføres, skryter Jacobsen.

Ny samling i januar

I Norge er kunnskapen mer personavhengig og erfaringsbasert, og ikke satt i system. Dette er noe politiet i Norge har fått kritikk for, og det med rette ifølge stabssjefen.

 

Les mer om saken hos Adressa